Het bestuur van de tuinvereniging is alsvolgt georganiseerd:


Voorzitter & afgevaardigde Communicatie- en tuincommissie:

Penningmeester & afgevaardigde Buffetcommissie:

Algemeen bestuurslid & afgevaardigde Inkoop en technische commissie:

Algemeen bestuurslid & afgevaardigde Recreatiecommissie en EHBO:

Bijzondere bijdrage:

Algemene ondersteuning secretariaat + ledenadministratie + verzekeringen + notulen:

mailto:bestuur@vtv-waterland.nl?subject=Bericht%20aan%20Bestuur%20VTV

Ernst Neve

Ria Bulterman


Monique de Rijk-Van Lienen


Anneke van RootselaarGerrie Nijland

HomeHome.html
MededelingenMededelingen/Mededelingen.html
Te KoopTe_Koop/Te_Koop.html
BelangrijkBelangrijk.html
Organisatie
TuinbulletinTuinbulletin.html
ContactContact.html