Het bestuur van de tuinvereniging is alsvolgt georganiseerd:


Voorzitter & afgevaardigde Communicatiecommissie:

Penningmeester & afgevaardigde Tuincommissie:

Algemeen bestuurslid & afgevaardigde Inkoop:

Algemeen bestuurslid & afgevaardigde Technische Commissie

en EHBO:

Algemeen bestuurslid & afgevaardigde Buffetcommissie

en Verkoop Tuinen:

Bijzondere bijdrage:

Algemene ondersteuning secretariaat + ledenadministratie + verzekeringen + notulen:

mailto:bestuur@vtv-waterland.nl?subject=Bericht%20aan%20Bestuur%20VTV

Ernst Neve

Robin van Noppen

Jeroen van der Linden


Anneke van Rootselaar


Ria BultermanGerrie Nijland

HomeHome.html
MededelingenMededelingen/Mededelingen.html
Te KoopTe_Koop/Te_Koop.html
BelangrijkBelangrijk.html
Organisatie
TuinbulletinTuinbulletin.html
ContactContact.html