Om een tuinhuisje te kopen dient een bepaalde procedure gevolgd te worden. Deze procedure houdt in dat u zich aanmeldt bij de Bond van Volkstuinders (klik op deze link). U wordt dan aspirant-lid. Vervolgens wordt door de bond een aspirantenpas naar u opgestuurd. Kijk hieronder voor een overzicht van de op dit moment te koop staande huisjes. Let op: prijzen zijn altijd exclusief de inboedel. De financiele transactie vindt altijd plaats via VTV Water-Land. Een overzicht van de te koop staande huisjes vind u hieronder en op het mededelingenbord bij het Bivak op ons complex.


Als u een bepaald huisje wilt bezichtigen, dient u contact op te nemen met de desbetreffende eigenaar. Wilt u de tuin kopen, dient u dit via een e-mail naar verkooptuinen@vtv-waterland.nl of via een brief gericht aan het Bestuur van VTV Water-Land kenbaar te maken. Het tijdstip van binnenkomst van deze e-mail of brief is bepalend bij de uiteindelijke toewijzing van de tuin. Let erop dat gedurende de eerste twee weken na publicatie op het mededelingenbord en op de website bestaande tuinleden voorrang hebben.


Klik op deze link om het informatieformulier dat u krijgt bij de overdracht van een tuinhuis, in te zien. Voor meer informatie over de aanschaf van een tuinhuisje klikt u op deze link of kunt u contact zoeken met verkoop tuinen. Onze medewerker verkoop tuinen Ria Bulterman is op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar op nummer 06 58927556. Als zij de telefoon niet kan aannemen wordt u verzocht later terug te bellen of een e-mail te sturen naar verkooptuinen@vtv-waterland.nl.

 
Blog Summary Widget

Bond van Volkstuinders

Volendammerweg 301

1027 EA Amsterdam

Tel.: 020 6132893

www.bondvanvolkstuinders.nl

Contact../Contact.html
Home../Home.html
Mededelingen../Mededelingen/Mededelingen.html
Te Koop
Belangrijk../Belangrijk.html
Organisatie../Organisatie.html
Tuinbulletin../Tuinbulletin.html

Verkoop Tuinen

Ria Bulterman