6 oktober 2021

Aankondiging ‘Najaars’-ALV 11 december 2021

Op 11 december 2021 wordt de najaars-ALV van Afdeling Water-Land gehouden. In deze vergadering zal het bestuur de begroting voor het komende jaar, het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP), het beleid en plannen voor de komende jaren aan de leden voorstellen.

De leden kunnen voor deze vergadering tot 1 november plannen en voorstellen indienen, die dan in de vergaderstukken (een speciale Water-Lander) worden opgenomen.

Rond 19 november zullen de leden de vergaderstukken ontvangen en de leden kunnen vragen en amendementen tot 26 november aan het bestuur zenden of mailen.

Het bestuur heeft hiervoor een reservering voor een zaal ingediend op de bekende plek: Buurtcentrum Filmwijk, Walt Disneyplantsoen 76-78 Almere, maar dat is nog niet bevestigd, dus nog niet helemaal zeker.

VTV Water-land in beeld