30 augustus 2022

Zondag 11 september rond het Bivak

Zondag 11 september – een van de landelijke Open Monumentendagen.- zijn er festiviteiten rond het laatst overgebleven ‘BIVAK’-gebouw. Dit  is in 1976 door de Rijksdienst IJsselmeerpolders voor fl. 1,- verkocht aan Water-Land omdat het gebouwtje niet meer nodig was. Er waren destijds acht van dit soort gebouwtjes. Die op Water-Land is de enige die nog niet is gesloopt. De gebouwtjes zij  o.a. in gebruik geweest als woonhuis, huisartsenpost en politiebureau.

Op die dag zullen van 13:00 tot 17:00 uur diverse sprekers de belevenissen weergeven over de eertijdse ontwikkeling van Almere Haven en VTV Water-Land.

Jak Boumans, vrijwillig schrijver vanuit  de organisatie  ‘Humanitas’, vertelt met beeld en geluid over de eerste politieman van Almere, Wim Leeman.

Er zullen verhalen verteld worden door sprekers over de eerste gelukkige, maar moeilijke tijd waarbij zij hun weg moesten vinden tussen modder en riet.

Het geheel wordt gelardeerd met het voordragen van gedichten uit eigen werk door de  Al-dichters en  een eigen muziekgezelschap.

Een ieder kan zich die middag uitleven in tekst en beeld op de drie opgestelde schildersdoeken binnen de thema’s: Water, Land en Mensen.

Het clubgebouw is de hele middag open.

Na afloop is er dan gelegenheid om op het terras na te praten en herinneringen op te halen, dit onder het genot van een hapje een drankje te verkrijgen in het clubhuis van het tuincomplex. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ‘Nicolaas’ de plaatselijke accordeonist.

We nodigen alle tuinders en Almeerders uit voor deze middag.

Meer informatie:

https://stadsarchief.almere.nl/publicaties/allereerste-almeerder

https://www.aldichter.nl/

Foto: gemeente Almere