14 september 2021

Broeihopen voor de ringslang

Tijdens de tuindiensten van september is er op vier plekken op Water-Land een begin gemaakt met broeihopen voor ringslangen.
De ringslang is een niet-giftige en ook verder ongevaarlijke inheemse slang en heeft het, net als de meeste dieren die in het wild leven, moeilijk om als soort in stand te blijven. Door het maken van broeihopen helpen we de slang een handje. 

Een broeihoop bestaat uit riet, takken en ander organische materiaal. Tijdens het verteren van dit materiaal ontstaan warmte. Deze warmte wordt broei genoemd.
De meeste slangen zijn levendbarend. De ringslang legt echter eieren. zij broedt ze niet zelf uit, maar legt ze op een warme plaats. Vroeger kon dat op mestvaalten bij boerderijen of composthopen, maar die zijn er nauwelijks meer. Een broeihoop is daarom een goede plek voor de eieren. de eieren worden gelegd in het late voorjaar.

De uit het ei gekropen jonge ringslangen leven hoofdzakelijk van kleine prooien, zoals kikkervisjes en de larven van kikkers, regenwormen maar ook naaktslakken.

Meer informatie over broeihopen via deze link.