28 september 2021

De Waterlandse Muur groeit

Tijdens de “Workshop Ecomuur” op 12 september bouwden 10 deelnemers in opperste gemeenschappelijkheid verder aan wat ook wel de “Waterlandse Muur” wordt genoemd.

Aan deze muur werd eind augustus 2019 begonnen. De (stapel)muur is een van de 44 ideeën die in 2018 werden ingediend in het kader van Natuurlijk Tuinieren. Foto’s en verhalen van andere tuinparken in het blad van de Bond van Volkstuinders, de “Vroegop”, vormden de inspiratiebron.

Het plan in 2020 met de bouw verder te gaan, werd door de corona-perikelen wreed verstoord. Dit voorjaar werd het overvloedig opgeschoten onkruid verwijderd. Ook werd een begin gemaakt met het planten van sedum. De in 2019 overgebleven materialen werden van onkruid vrijgemaakt en gesorteerd. Daarbij moest een grappig bouwwerkje het ontgelden. Achteraf blijkt dit te zijn gemaakt door Polle, de jongen die enkele jaren geleden de aanzet gaf tot het “Kabouterpad”. Gelukkig is er nog wel een foto van.

Beste Polle, als je volgend jaar meewerkt aan de verdere bouw van de muur krijg je een “vrije opdracht”. Afgesproken?

De workshop stond net als in 2019 onder enthousiasmerende en deskundige leiding van Anna Kreffer en Geert van Poelgeest van Natuurvereniging KNNV. Met flinke krachtsinspanning werd in recordtijd al het aanwezige en in de tussentijd aangevoerde materiaal verwerkt: tegels, puin, keien, aardewerk, hout, leem, mergel.

Eerst werden tegels neergelegd om de loop van de muur te bepalen. Daarna werden de randen opgebouwd. Daartussen werd alles van afwijkende vorm gekieperd. Vooral het scheppen en verplaatsen van de bijna 2 kuub leemhoudend zand (zéér zwaar, bij elkaar zo’n 3.000 kg !) hakte er bij de deelnemers stevig in. Met het zand werden de ruimtes tussen de opgestapelde stenen in de muur opgevuld. Een apart geconstrueerde “bak” werd volgestort met alleen leemzand. Hierin kunnen wilde bijen naar behoefte gangen graven en werken aan hun voortplanting.

In de muur ook een bijzondere compositie van stukken boomstam. Deze waren de dag voor de workshop nog in 3 vrachten aangevoerd door Jeroen, Ron en Johan met Henk op de trekker met kiepaanhanger.

Over belangstelling valt niet te klagen. Diverse tuinders kwamen langs en dat gaat tot op de dag vandaag door. Er werden foto’s gemaakt en zelfs een filmpje. Deze bekijken op de website geeft een goede indruk. Maar het leukste is natuurlijk de muur van dichtbij bekijken. Uit opmerkingen is gebleken dat sommigen nog nooit op dit deel van ons tuinpark waren geweest.

Binnenkort wordt de muur verder beplant met sedum en sempervivum. Het plan is volgend jaar verder te bouwen aan de muur. Hierover t.z.t. meer.

Vriendelijk verzoek tot slot:
Breng nu géén materialen meer naar het veld, maar bewaar deze tot nader bericht in de eigen tuin.