4 maart 2021

Ratten op Water-Land

Op diverse plekken op Water-Land hebben we last van een soort rattenplaag. Bestrijding van deze dieren is een nogal moeilijke aangelegenheid.

 • Het belangrijkste is dat u goed oplet geen voedsel op bereikbare plaatsen te hebben.
 • Voer vuilniszakken direct af en laat ze niet buiten staan.
 • Zorg dat alle gaten en gaatjes in uw huisje en schuur dicht zijn of afgesloten door fijnmazig gaas.
 • Ruim voedsel voor vogels zoveel mogelijk op.
 • Gebruik in geen geval gif. Dit is zeer gevaarlijk voor alle overige dieren en planten op Water-Land.

 Hieronder de raadgevingen zoals gepubliceerd door de gemeente Almere.

Namens het bestuur
Robin van Noppen
Penningmeester Water-Land


Rat niet bestrijden, maar beheersen

Door het mooie en warme weer leven mensen meer buiten; zo ook de rat. Maar ratten zijn een normaal onderdeel van de natuur. Daarom worden ratten niet bestreden, behalve in die gevallen waar deze plaagdieren leiden tot het optreden van de ziekte van Weil of bij uitbraak van een plaag in openbaar gebied.

Ook is bestrijding bijna niet mogelijk en ook niet effectief. Het effect van het doden en vangen van ratten is van korte duur, omdat de plaats van de verdwenen ratten wordt ingenomen door nieuwe ratten totdat een normale populatie is ontstaan. Daarom is het beter om preventie en beheersing van plaagdieren toe te passen. Plaagdieren zoals ratten komen nu eenmaal voor in een natuur- en waterrijke stad als Almere. Voor de beheersing en preventie zijn ook de inwoners van Almere verantwoordelijk. Daarom luidt het advies:

 • Gooi geen afval op straat. Zwerfvuil kan een bron van voedsel zijn voor plaagdieren.
 • Laat geen afval rondslingeren en maak regelmatig schoon in en om het huis.
 • Plaats geen afval bij of rondom een ondergronds inzameldepot of naast een afvalbak op de opstelplek voor afvalbakken.
 • Zorg dat afval in een gesloten afvalbak of container zit.
 • Zorg ervoor dat plaagdieren niet bij diervoer (bijvoorbeeld van hobbykippen of konijnen) kunnen.
 • Voer vogels niet of met mate.
 • Ruim overgebleven vogelvoer in de tuin aan het eind van de dag op.
 • Voorkom dat uw eigen woonomgeving een schuilplaats of nestelplaats biedt voor plaagdieren.
 • Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat plaagdieren geen toegang hebben tot uw gebouw(en). Maak openingen dicht zoals gaten en kieren die groter dan 0,5 cm zijn. Ook in de schuur!