2 juni 2022

Wijziging declaratie- en voorschot-formulieren

In verband met wijziging van het logo van de Bond van Volkstuinders zijn er nieuwe formulieren gemaakt voor het insturen van declaraties en het aanvragen van voorschotten door de commissies.
Deze nieuwe formulieren zijn beschikbaar via de penningmeester:
penningmeester@vtv-waterland.nl
Declaraties en voorschot-aanvragen op het oude formulier worden niet meer in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,
Robin van Noppen
Penningmeester