4 november 2021

Woonplaatsbeginsel

Omdat uit vragen blijkt dat het woonplaatsbeginsel verschillend wordt uitgelegd, hierbij nog een keer alles op een rij.

Door de Bondsvergadering van 12 juni 2021 is het zogenaamde woonplaatsbeginsel aangenomen. Dit beginsel is van belang op het moment van toewijzing van een tuin, niét op het moment van inschrijving als lid.

Dat betekent het volgende:

  • Iedereen, ongeacht zijn of haar woonplaats, kan zich inschrijven bij de BvV.
  • Ieder lid van de BvV, ongeacht zijn of haar woonplaats, kan zich vervolgens inschrijven bij één of meerdere aangesloten tuinparken.
  • Voor leden die zich op of vóór 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven verandert er niets, ook niet wanneer ze zich later dan 12 juni bij een tuinpark hebben ingeschreven. Zij kunnen, ongeacht hun woonplaats, een tuin toegewezen krijgen.
  • Alleen voor leden die zich op 13 juni 2021 of later bij de Bond hebben ingeschreven geldt het woonplaatsbeginsel. Zij kunnen uitsluitend een tuin toegewezen krijgen wanneer ze, op het moment van toewijzing, in de gemeente Amsterdam, Almere, Landsmeer of OuderAmstel wonen.
  • Het woonplaatsbeginsel is ook van toepassing op aspirant-leden die een beroep doen op het voorkeursrecht, zoals kinderen van tuinders (zie Afdelingsreglement BvV artikel 3). Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de bij ons geregistreerde partner-tuinder. Hij of zij kan, wanneer de lid-tuinder overlijdt of de de tuin opzegt, met voorkeur de tuin verwerven en lid worden.

Pas op het moment van toewijzing moet dus gecontroleerd worden of een aspirant-lid in één van deze gemeenten woont. Dit gebeurt door middel van een recent uittreksel (minder dan 1 maand oud) van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Bij de volgende Bondsvergadering (december) staat de evaluatie van het woonplaatsbeginsel op de agenda.