2 september 2023

Nieuwe AED kast met een vernieuwde AED

Beste Medetuinders,

Dankzij een extra inspanning van de technische commissie en de EHBO-commissie, is de AED vervangen door een nieuw exemplaar en is er een nieuwe AED kast geplaatst tegen het Bivak.

Zie de foto’s.

De technische commissie heeft tevens een elektrische voeding getrokken naar de AED kast zodat hij ook ‘s winters beschikbaar is.

(Tot nu toe werd de AED kast ‘s winters opgeborgen in een verwarmde ruimte om bevriezing te voorkomen). Nu is de kast ook voorzien van een kleine verwarming en kan hij ‘s winters niet meer bevriezen en dus gewoon het hele jaar beschikbaar blijven.

Wij hopen van harte dat hij nimmer nodig zal zijn, maar, in geval van nood, is hij nu 365 dagen per jaar beschikbaar.

Extra aanvulling: In de houten omkasting is nu ook ruimte voor een kleine verbandtrommel en deze is ook ter beschikking gesteld door de EHBO-commissie.

‘s Zomers niet nodig omdat er dan altijd wel een EHBO’er aanwezig is, maar ‘s winters leek het ons nuttig om ook over een verbandtrommel te beschikken, vooral omdat er dan zelden een EHBO’er aanwezig is.

Wij verzoek alle tuinders wel om met zorg om te gaan met deze verbandkist.

Mocht u verband hebben gebruikt, meld dat dat aan de EHBO (ehbo@vtv-waterland.nl) en aan het Bestuur (bestuur@vtv-waterland.nl), zodat wij voor aanvulling kunnen zorgdragen.

Wij vertrouwen er op dat met deze acties de Veiligheid van VTV Waterland hebben verhoogd en wensen u allen een veilig verblijf op ons prachtige complex.

EHBO-Commissie VTV Waterland

Technische Commissie VTV Waterland

Bestuur VTV Waterland, afdeling Veiligheid