12 september 2022

Rood-witte paaltjes

Af en toe komt het voor dat er een noodsituatie is op het park. De meest voorkomende is dat iemand naar de spoeddienst van het ziekenhuis of met een spoed naar de huisarts moet. Dit zijn niet altijd situaties waarvoor een ambulance komt.

Sinds kort hangt er op het bivak naast het mededelingenbord en de AED een rood kastje met daarin een noodsleutel om de rood-witte paaltjes om het park te kunnen verwijderen.
Daardoor kun je met je auto het park op om vlak bij je huisje te komen.

Dit nodigt misschien uit om ook in andere situatie met de auto naar je huisje te gaan, bijvoorbeeld voor vervoer van zware dingen.
We hebben met z’n allen afgesproken dat we het gemotoriseerde verkeer op het park tot een absoluut minimum willen beperken. Reglementair is gemotoriseerd verkeer op her park niet toegestaan waarbij het bestuur in uitzonderlijke gevallen toestemming kan geven om hiervan af te wijken. Vind je dat deze regel niet voor jou geldt, dan betekent dit dat de oplossing met de noodsleutel mogelijk wordt teruggedraaid.
Via de winkel kun je een afspraak maken voor transport van zware materialen.

Officiële regels voor gebruik van de noodsleutel

  • Alleen te gebruiken in geval van nood.
  • Breek het glas met het ijzeren staafje zodat u zichzelf niet verwondt.
  • Bij gebruik direct melden aan bestuur@vtv-waterland.nl en technisch@vtv-waterland.nl
  • Paaltje terug plaatsen zo gauw het u uitkomt en sleutel inleveren bij de technische commissie.
  • Bij oneigenlijk gebruik zal een administratieve boete van € 100,- worden opgelegd.
  • Om oneigenlijk gebruik van het sleutelkastje te voorkomen, wordt het kastje bewaakt door een van de Water-Land camera’s.


NB In de periode dat Water-Land gesloten is, zijn de paaltjes ook voorzien van een extra hangslot en is verwijderen alleen mogelijk met behulp van de technische commissie.
Alleen het paaltje bij het bivak heeft ook in die periode geen hangslot en kan dus altijd geopend worden met de noodsleutel.

Bestuur VTV Water-Land