25 augustus 2022

Thema-ALV 17 september 2022

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de Thema-ALV op zaterdag 17 september om 14.00 uur in ons clubgebouw.
Op de reguliere ALV ontbreekt het vaak aan tijd om over bepaalde zaken goed door te praten en tot besluitvorming te komen. Daarom willen we er nu apart aandacht aan geven in deze ALV. Belangrijk punt daarbij is de aanpak van de paden. Het bestuur acht uitstel van  de aanpak ervan niet langer verantwoord. Er hebben zich al ongelukken voorgedaan en het bestuur acht nu de tijd rijp om met steun van de leden de problemen op te lossen.

Alle verdere informatie over deze ALV is per nieuwsbrief aan de leden verstuurd op 25 augustus.