1 maart 2020

De jacht naar stippen

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren begeleidt (volks)tuinparken en andere gemeenschappelijke tuinen naar een natuurvriendelijker beheer, onderhoud en inrichting. De landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN), de vereniging voor veldbiologie KNNV en het IVN hebben de eisen opgesteld. Die gelden alleen voor de algemene delen van het tuinpark, dus niet voor individuele tuinen. Er zijn eisen voor biodiversiteit (vogels, insecten, amfibieĆ«n, hagen, inheemse plantensoorten), verkoop en gebruik van tuingif en kunstmest, afvalscheiding, opvang en afvoer van regenwater, verhardingen (houtsnippers en gras zijn beter dan tegels en asfalt) en voorlichting en cursussen over natuurvriendelijk tuinieren aan de tuingebruikers. VTV Water-Land heeft drie van de vier stippen behaald. Lees meer in het artikel van Erik Slim over Natuurlijk Tuinieren op ons tuinpark!

VTV Water-land in beeld