In memoriam

Rudolf de Kaste

Op  5 januari  j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van een markant tuinder van Water-Land
Rudolf de Kaste was een van de  pioniers van ons tuincomplex. Circa 43 jaar geleden gestart op ons tuincomplex  (2e deel) dat toen nog bestond uit een kleivlakte met veel riet en hier en daar wat kleine boompjes. Ergens in die woestenij stonden dat 4 piketpaaltjes met in het midden een hoop zand en dat was dan het plekje waar je jouw tuinhuisje mocht plaatsen. Wat hebben we in die periode gesleept, want paden waren er nog niet.  Dat gaf een onderlinge band die eigenlijk nooit is verdwenen.
In die beginperiode heb ik Rudolf en Marianne ontmoet  en samen met vele anderen beginnende tuinders vormden wij een hechte club die voor elkaar klaar stond. En wat hebben wij een lol gehad op onderlinge feestjes; de feestavonden in de kantine en later ook op onze gezamenlijke reisjes naar Duitsland en Belgie.
Rudolf was altijd duidelijk aanwezig met grappen en grollen en het proberen om andere mensen op het verkeerde been te zetten. Als dat was gelukt dan verscheen er een brede ontwapende lach op zijn gezicht.
Maar Rudolf had ook een zeer sociale en serieuze kant.  Niemand deed vergeefs een beroep op hem. Altijd stond hij klaar om mensen te helpen.  Ook heeft hij zich altijd ingezet voor het welzijn van ons tuincomplex.
Rudolf je was in hart en nieren een echte  Waterlander.
Ik wens Marianne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor de komende periode.

Herman Zwartjes


An Koopal

Na een kort ziekbed is An Koopal op 14 januari 2021 overleden. Vele tuinders zullen haar kennen van tuinhuisje 75/81.Twee jaar geleden heeft zij na bijna 40 jaar de tuin aan ons overgedragen en wij zullen er met liefde voor zorgen.


Wouter de Groot

Het bestuur ontving een bericht van overlijden van ons lid Wout de Groot op 22 december 2020.
Met het heengaan van Wout de Groot verliest Water-Land een markante figuur.

Namens het bestuur.
R.E. van Noppen
Penningmeester


Gerard Beense

Vandaag, 9 november, hoorden we het droevige bericht dat Gerard is overleden. Hij was vanaf dag één bij de start van de communicatiecommissie, met zijn eigen manier van schrijven, betrokken bij het clubblad. Ook was hij een grote hulp bij het opmaken van het clubblad. We zullen hem missen op de tuin en bij onze redactievergaderingen. We wensen Annette, familie en vrienden veel sterke.


Najaarsdagen

Het najaar is aangebroken
of ingetreden, zo u wilt.
De herfst die ons naar de winter tilt,
toont in een steeds verder vervagend
schitterende kleurenpracht,
het gezicht van gaan
in vergankelijkheid,
vergrijzend in de tijd.

Het portret van vandaag,
van naderend afscheid nemen,
is als het vallen van dominostenen
reeds sluimerend in herinnering gegoten.
De kalende tak, of het blad dat nog ruist,
nog trilt in de wind, die met rukken en stoten
over het naderend einde zingt,
geeft met tanende veerkracht aan,
dat er een tijd is van gaan,
van einde aan bestaan.

Tijd talmt niet
maar vloeit onverstoorbaar
verder voort in het verschiet.
Voordien gaat elk moment voorbij
als de laatste tonen van een lied
dat dag in dag uit gezongen is
in elk leven dat eens, in welke vorm
en waar dan ook, begonnen is.

Gerard Beense 1946-2020