Tuindienst

Heb je een tuin op Water-Land, dan wordt van je verwacht dat je vijf keer per jaar tuindienst doet. In een aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.
Dit jaar wordt je tuindienstkaart niet meer thuisgestuurd. Je krijgt de kaart bij je eerste tuindienst. Je vindt het rooster hieronder.

Vanaf één week voor elke tuindienst kun je je inschrijven voor een tuindienst. Je kunt dan zelf kiezen welke klus je gaat doen.
Klik op de datum in het rooster om je in te schrijven.

Je kunt eventueel ook zonder inschrijving langskomen om 9.00 u. Dan delen we je op dat moment in voor een klus die nog beschikbaar is. Maar we hebben liever dat je iets kiest dat je leuk vindt en je dus van te voren inschrijft.


Tuindienstrooster 2023

Groep 1zaterdag
(1 t/m 118) 
Groep 2-zaterdag
(119 t/m  242)
Groep 3-zaterdag
(243 t/m 358)
Alle groepen-zondag
18 maart22 april18 maart2 april
22 april20 mei22 april7 mei
17 juni15 juli20 mei4 juni
15 juli12 augustus17 juni2 juli
26 augustus23 september29 juli10 september

Er zijn dit jaar geen extra inhaaldagen.

Tuindienstrooster op datum


 • Kom bij voorkeur op de dagen waarop je ingeroosterd bent. Zo voorkomen we tijdens een tuindienst een te grote groep. Lukt dit niet. kies dan een andere datum.
 • Neem je kaart mee naar de tuindienst. Deze wordt afgestempeld als bewijs voor je deelname. Tevens houden we een digitaal bestand bij.
 • Draag beschermende kleding en stevige schoenen, neem je eigen handschoenen mee.
 • Bij het clubhuis is koffie-en-thee-to-go voor een korte pauze tijdens het werken. Er is koffie vanaf 9.30 uur. Verzoek: neem je eigen beker mee, dat is beter voor ons allemaal.
 • De tuindienst duurt tot 13.00 uur
 • Gereedschap inleveren vanaf 12.30 uur.

Er zijn vijf tuindiensten per jaar. De administratiekosten zijn € 25 per niet gedane tuindienst. De kosten zullen op je jaarnota in rekening worden gebracht. Je dient de openstaande tuindiensten alsnog volgend jaar in te halen. In het nieuwe jaar begin je met het inhalen van de niet gedane tuindiensten.
Lukt het je niet de vijf tuindiensten uitgevoerd te krijgen, neem dan contact op met de tuincommissie of het bestuur.


Vrijstelling

 • Denk je op grond van medische of andere redenen vrijstelling te kunnen krijgen voor de tuindiensten, neem dan rechtstreeks contact op met het bestuur. Het bestuur beslist hierover.
 • Zit je in het bestuur of een commissie, dan hoef je geen tuindiensten te doen. Dit geldt pas vanaf één jaar nadat je lid bent van VTV Water-Land. Bij twijfel beslist het bestuur. Je mag natuurlijk altijd meehelpen met het onderhoud van ons park.
 • Heb je – in overleg met de Werkgroep Tuinonderhoud – een speciale taak of project op Water-Land, dan hoef je geen algemene tuindienst te doen.
 • Ben je 75+ dan heb je op grond van je leeftijd vrijstelling. Was je al tuinder vóór 1 januari 2015 dan gaat deze vrijstelling in op de dag dat je 70 jaar bent. Heb je de tuin nog geen vijf jaar en word je 75 of ben je al 75 jaar bij aanvang, dan verwachten we toch dat je totaal vijf jaren tuindienst doet.
 • Je mag je altijd door een gezinslid, ouder dan 18 jaar, laten vervangen bij een tuindienst.

Vragen?

Stuur een mail aan de tuincommmisie
tuin@vtv-waterland.nl

De uitgebreide regels rond de tuindiensten zijn te vinden in het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders en ons eigen Huishoudelijk reglement