Tuindienst

Tuindienstrooster

Hier kun je het tuindienstrooster voor 2020 downloaden.


Kledingvoorschriften

Denk je er aan, in verband met je veiligheid, bij de tuindiensten de juiste kleding te dragen?
Dat betekent:
• Lichaambedekkende, beschermende kleding
• Stevige schoenen.
Als je dat niet doet, kan de tuindienstbegeleider je wegsturen en moet je, op de juiste wijze gekleed, je tuindienst op een andere dag inhalen. Gebruik ook de beschermende materialen die de tuindienstbegeleiding je verstrekt.

Lees hier alle informatie van de Tuincommissie over de tuindiensten, houtwallen, heggen, bomen, kortom: alles over tuinieren op ons park. Vragen? Mail de tuincommissie: tuincomissie@vtv-waterland.nl