UPDATE 20 augustus

Anti Corona maatregelen op VTV Water-Land

Beste Leden van VTV Water-Land, 

Gisteren hebben wij van de Bond van Volkstuinders een schrijven ontvangen met nieuwe maatregelen verband hebbende met de update vanuit onze regering en het in toom houden van het Coronavirus. De BvV heeft de door de regering nieuw aangekondigde maatregelen van 18 augustus supersnel verwerkt en heeft ook recente gebeurtenissen op niet nader genoemde volkstuinparken mee laten spelen in hun overwegingen. Voor alle duidelijkheid: de genoemde gebeurtenissen zijn niet op ons complex voorgevallen.

Kort samengevat wordt vanaf heden de kantine gesloten voor alle publiek. Dit betekent dat ook het terras niet meer opengesteld is onder begeleiding van de Buffetcommissie of Recreatiecommissie. Alle activiteiten worden tot nader order uitgesteld. Nieuw is dat er maximaal zes mensen buiten op de tuin ontvangen mogen worden. Nog steeds dient men zich aan de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter te houden.

Het Bestuur hoopt dat deze maatregelen op korte termijn teruggedraaid kunnen worden. Om dit te bewerkstelligen zijn wij in overleg met de BvV om te bepalen wat veilig is en wat niet. Hier kunnen jullie de brief van de BvV zelf lezen.

Voor de komende tijd wens ik jullie toch nog veel plezier op de tuin.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ernst Neve, Voorzitter