8 oktober 2021

Resultaat onderzoek biodiversiteit

Gedurende 9 weken deden 4 studenten van de Aeres Hogeschool te Almere onderzoek naar de biodiversiteit in verschillende vegetaties op ons volkstuinpark. Ze onderzochten wekelijks de soortensamenstelling van de bloemenweide, Pinksterbloem-stroken en de grasvelden. Tot slot deden ze een 24-uursmeting en brachten samen met de stadsecoloog van Almere ook de nachtvlinders in beeld. Het gehele verslag is hier te lezen.

Een hele korte samenvatting: de hoogste aantallen ongewervelden werden gevangen in de bloemenweide waar ook de meeste soorten voorkwamen, op de tweede plaats komen de Pinksterbloem-stroken en als laatste de veertiendaags gemaaide grasvelden. In de Pinksterbloemstroken komen circa 9% meer soorten voor en in de Bloemenweide circa 23% meer soorten dan in het 14 daags gemaaide gras. Natuurlijk valt er meer over te vertellen, maar dat kunnen jullie lezen in het verslag.

VegetatieAantal gevangen
 individuen
Aantal gevangen
families
Grasland129675
Pinksterbloem strook152682
Bloemenweide171192

VTV Water-land in beeld