26 mei 2021

Schelpenpaden

In het verleden werden de schelpenpaden op Water-Land onderhouden door een groep vrijwilligers, die hiermee uitstekend werk deden. Maar zoals het gaat, tijden veranderen en er moeten andere oplossingen gevonden worden.

In eerste instantie werd er gedacht aan het laten vergrassen van de paden met daaraan vast een maaiplan om de paden zichtbaar te houden. Na ampel beraad heeft het bestuur in samenwerking met de Werkgroep Tuinonderhoud besloten om de paden weer te herstellen als standaard schelpenpaden.
Het werk zal in de aankomende maanden worden uitgevoerd door Ballast-Nedam .

Namens het bestuur,
Robin van Noppen
Penningmeester Water-Land

VTV Water-land in beeld