1 juni 2021

Tijdelijke containers

Er wordt op dit moment een grote schoonmaak gehouden van het complex en de gebouwen. Om die reden zijn er een tweetal afvalcontainers geplaatst voor het uitdrukkelijk gebruik door de vereniging. Gebruik van de containers door en voor de leden is niet de bedoeling. Leden dienen zelf te zorgen dat hun grofvuil afgevoerd wordt naar de recyclingperrons van de gemeente.
Vragen hierover kunnen gericht worden aan het bestuur: bestuur@vtv-waterland.nl

Namens het bestuur,
R.E. van Noppen
Penningmeester VTV Waterland

VTV Water-land in beeld