Zelf je tuin controleren

Dit formulier vind je in juli in de Water-Lander

Als Werkgroep Tuinonderhoud willen we af van de jaarlijkse tuincontrole die we moeten doen. Komend seizoen vragen we iedereen zelf zijn of haar eigen tuin kritisch te bekijken en te beoordelen door het invullen van een tuinformulier dat vooral gaat over goed onderhoud, de hoogte en onderhoud van de hagen en kwaliteitscontrole van de bomen. 

Hoe werkt het?
• 
In de maand juli vind je in de Water-Lander het tuincontroleformulier. De eventuele klusjes die nog openstaan, kun je dan nog zelf regelen.
• Je vult het formulier zo eerlijk mogelijk in. Dit invullen is niet vrijblijvend. Je moet het zien als het betalen van je contributie of het doorgeven van je waterstand.
• Je doet het formulier voor 1 september in de brievenbus van het bestuur. Deze brievenbus hangt op het Bivak.
• Het formulier komt ook op de website zodat je ook online kunt invullen. 

Is er gedoe met je buren, bijvoorbeeld over een te hoge heg, dan kijkt de Werkgroep Tuinonderhoud eerst wat je hebt ingevuld op het formulier.
Let op: Als je het formulier niet hebt ingevuld, komen we alsnog langs voor een tuincontrole.

Dit deel uit het huishoudelijk reglement blijft gewoon geldig:
De bevindingen van de controle worden vastgelegd in een rapportage per tuin. Indien er tijdens de controle zaken zijn gevonden die aandacht vereisen van het lid zal de Tuincommissie het lid aanschrijven om deze op te lossen binnen een termijn van vier (4) weken. Indien het lid niet binnen de gestelde termijn het aandachtspunt heeft opgelost, zal de Tuincommissie dit rapporteren aan het bestuur. Het bestuur is gerechtigd alle maatregelen te treffen om het geconstateerde aandachtspunt op te lossen. Te allen tijde blijft het lid verantwoordelijk voor de gevolgen van het in gebreke zijn t.a.v. de beplanting in zijn/haar tuin. 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de tuincontroles op deze manier goed gaan werken. Dat scheelt een hoop gezeur en gedoe…