Tuindienst

Check de homepage of de infoborden op Water-Land voor het laatste nieuws rond de corona-maatregelen.

Heb je een tuin op Water-Land, dan wordt van je verwacht dat je vijf keer per jaar tuindienst doet. In een aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.

In maart krijg je een kaart thuisgestuurd met daarop jouw rooster. Op deze kaart staat ook vermeld in welke groep je bent ingedeeld. Je vindt dit ook terug in het rooster hierboven.
Op de kaart staat een foutieve datum: 18 juni moet zondag 18 juli zijn.

Tuindienstrooster 2021

Groep  1
(1 t/m 118) 
Groep 2 
(119 t/m  242)
Groep 3 
243 t/m 358)
Zondagen
(alle groepen)
20 maart17 april20 maart21 maart
17 april15 mei15 mei16 mei
19 juni 17 juli19 juni18 juli
17 juli14 aug14 aug15 augustus
18 september 18 september18 september19 september


Rooster als pdf.

 • Kom alleen op de dagen waarop je ingeroosterd bent, tenzij je echt verhinderd bent. Zo voorkomen we tijdens een tuindienst een te grote groep. Onderhoud is het hele seizoen nodig, niet alleen bij de start.
 • Neem je kaart mee naar de tuindienst.
 • Draag beschermende kleding en stevige schoenen.
 • Er zijn vijf tuindiensten per jaar. De administratiekosten zijn € 25 per niet gedane tuindienst. De kosten zullen op je jaarnota in rekening worden gebracht. Je dient de openstaande tuindiensten alsnog volgend jaar in te halen.
 • Lukt het je niet de vijf tuindiensten uitgevoerd te krijgen, neem dan contact op.

Let op de speciale corona-regels.

 • Werktijden van 9.00 uur tot 13.00 uur
 • Koffie voor aanvang van de tuindienst en tijdens de tuindienst in de kantine (10.45 tot 11.00)
 • Materiaal inleveren om 12.30 uur

Bij het clubhuis is koffie-en-thee-to-go. Alleen afhalen en weer doorlopen dus. Maak geen gebruik van het terras, we zijn geen horeca!


Vrijstelling

 • Denk je op grond van medische of andere redenen vrijstelling te kunnen krijgen voor de tuindiensten, neem dan rechtstreeks contact op met het bestuur. Het bestuur beslist hierover.
 • Zit je in het bestuur of een commissie, dan heb hoef je geen tuindiensten te doen. Dit geldt pas vanaf één jaar nadat je lid bent van VTV Water-Land. Bij twijfel beslist het bestuur. Je mag natuurlijk altijd meehelpen met het onderhoud van ons park.
 • Heb je – in overleg met de Werkgroep Tuinonderhoud – een speciale taak of project op Water-Land, dan hoef je geen algemene tuindienst te doen.
 • Ben je 75+ dan heb je op grond van je leeftijd vrijstelling. Was je al tuinder vóór 1 januari 2015 dan gaat deze vrijstelling in op de dag dat je 70 jaar bent. Ben je een nieuwe tuinder dan verwachten we dat je, ongeacht je leeftijd, minimaal vijf jaar tuindienst doet.
 • Je mag je altijd door een gezinslid, ouder dan 18 jaar, laten vervangen bij een tuindienst.

Vragen?

Stuur een mail de Werkgroep Tuinonderhoud
wgto@vtv-waterland.nl

De precieze regels rond de tuindiensten zijn te vinden in het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders en ons eigen Huishoudelijk reglement