Tuindienst

Laatste update: 18-7-2021

Ook tijdens de tuindienst houden we nog 1,5 meter afstand…

Heb je een tuin op Water-Land, dan wordt van je verwacht dat je vijf keer per jaar tuindienst doet. In een aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.
In maart krijg je een kaart thuisgestuurd met daarop jouw rooster. Op deze kaart staat ook vermeld in welke groep je bent ingedeeld. Je vindt dit ook terug in het rooster hieronder.

Je kunt je nog niet inschrijven.

Op zaterdag 14 augustus is er een tuindienst voor groep 2 en 3.
Schrijf je hier in voor zaterdag.
Op zondag 15 augustus is er een tuindienst voor alle groepen.
Schrijf je hier voor zondag.

Je kunt eventueel ook zonder inschrijving langskomen tussen 9.00 u. en 9.15 u. Dan delen we je op dat moment in voor een klus die nog beschikbaar is. Maar we hebben liever dat je iets kiest wat je leuk vindt en je dus van te voren inschrijft.

De mogelijkheid bestaat dat we je vragen voor een andere klus als blijkt dat je keuze toch niet beschikbaar is.


Tuindienstrooster 2021

Groep  1
(1 t/m 118) 
Groep 2 
(119 t/m  242)
Groep 3 
243 t/m 358)
Zondagen
(alle groepen)
20 maart17 april20 maart21 maart
17 april15 mei15 mei16 mei
19 juni 17 juli19 juni18 juli
17 juli14 aug14 aug15 augustus
18 september 18 september18 september19 september

 • Kom alleen op de dagen waarop je ingeroosterd bent, tenzij je echt verhinderd bent.
  Zo voorkomen we tijdens een tuindienst een te grote groep. Onderhoud is het hele seizoen nodig, niet alleen bij de start.
 • Neem je kaart mee naar de tuindienst.
 • Draag beschermende kleding en stevige schoenen, neem je eigen handschoenen mee.
 • Bij het clubhuis is koffie-en-thee-to-go.
 • We werken in principe tot de klus af is.
 • Gereedschap uiterlijk inleveren om 12.30 uur.

Er zijn vijf tuindiensten per jaar. De administratiekosten zijn € 25 per niet gedane tuindienst. De kosten zullen op je jaarnota in rekening worden gebracht. Je dient de openstaande tuindiensten alsnog volgend jaar in te halen.
Lukt het je niet de vijf tuindiensten uitgevoerd te krijgen, neem dan contact op met de Werkgroep Tuinonderhoud of het bestuur.


Vrijstelling

 • Denk je op grond van medische of andere redenen vrijstelling te kunnen krijgen voor de tuindiensten, neem dan rechtstreeks contact op met het bestuur. Het bestuur beslist hierover.
 • Zit je in het bestuur of een commissie, dan hoef je geen tuindiensten te doen. Dit geldt pas vanaf één jaar nadat je lid bent van VTV Water-Land. Bij twijfel beslist het bestuur. Je mag natuurlijk altijd meehelpen met het onderhoud van ons park.
 • Heb je – in overleg met de Werkgroep Tuinonderhoud – een speciale taak of project op Water-Land, dan hoef je geen algemene tuindienst te doen.
 • Ben je 75+ dan heb je op grond van je leeftijd vrijstelling. Was je al tuinder vóór 1 januari 2015 dan gaat deze vrijstelling in op de dag dat je 70 jaar bent. Ben je een nieuwe tuinder dan verwachten we dat je, ongeacht je leeftijd, minimaal vijf jaar tuindienst doet.
 • Je mag je altijd door een gezinslid, ouder dan 18 jaar, laten vervangen bij een tuindienst.

Vragen?

Stuur een mail de Werkgroep Tuinonderhoud
wgto@vtv-waterland.nl

De uitgebreide regels rond de tuindiensten zijn te vinden in het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders en ons eigen Huishoudelijk reglement