Tuindienst

Laatste update: 21-9-2021

Heb je een tuin op Water-Land, dan wordt van je verwacht dat je vijf keer per jaar tuindienst doet. In een aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.
In maart krijg je een kaart thuisgestuurd met daarop jouw rooster. Op deze kaart staat ook vermeld in welke groep je bent ingedeeld. Je vindt dit ook terug in het rooster hieronder.

Inschrijven vanaf zondag 10 oktober

Op zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober is er nog een inhaaltuindienst voor alle groepen

Zaterdag 16 oktober
Schrijf je hier in voor zaterdag.

Zondag 17 oktober
Schrijf je hier voor zondag.

Je kunt eventueel ook zonder inschrijving langskomen tussen 9.00 u. en 9.15 u. Dan delen we je op dat moment in voor een klus die nog beschikbaar is. Maar we hebben liever dat je iets kiest wat je leuk vindt en je dus van te voren inschrijft.

De mogelijkheid bestaat dat we je vragen voor een andere klus als blijkt dat je keuze toch niet beschikbaar is.

Tuindienstrooster 2021

Groep 1zaterdag
(1 t/m 118) 
Groep 2-zaterdag
(119 t/m  242)
Groep 3-zaterdag
(243 t/m 358)
Alle groepen-zondag
20 maart17 april20 maart21 maart
17 april15 mei15 mei16 mei
19 juni 17 juli19 juni18 juli
17 juli14 aug14 aug15 augustus
18 september 18 september18 september19 september

Inhaaldagen
zaterdag 16 oktober
zondag 17 oktober


 • Kom alleen op de dagen waarop je ingeroosterd bent, tenzij je echt verhinderd bent.
  Zo voorkomen we tijdens een tuindienst een te grote groep. Onderhoud is het hele seizoen nodig, niet alleen bij de start.
 • Er is een lijst met klussen, waarop je via mail kunt intekenen. De mail wordt meestal de zondag voor een tuindienst verstuurd. Bij de klus staat het tijdstip van aanvang vermeld. Je kunt ook langskomen om 9.00 op een tuindienstdag, dan word je bij een klus ingedeeld op de dag zelf.
 • Neem je kaart mee naar de tuindienst. Deze wordt afgestempeld als bewijs voor je deelname. Tevens houden we een digitaal bestand bij.
 • Draag beschermende kleding en stevige schoenen, neem je eigen handschoenen mee.
 • Bij het clubhuis is koffie-en-thee-to-go voor een korte pauze tijdens het werken.
 • De tuindienst loopt tot 13.00 uur
 • Gereedschap inleveren vanaf 12.30 uur.

Er zijn vijf tuindiensten per jaar. De administratiekosten zijn € 25 per niet gedane tuindienst. De kosten zullen op je jaarnota in rekening worden gebracht. Je dient de openstaande tuindiensten alsnog volgend jaar in te halen.
Lukt het je niet de vijf tuindiensten uitgevoerd te krijgen, neem dan contact op met de Werkgroep Tuinonderhoud of het bestuur.


Vrijstelling

 • Denk je op grond van medische of andere redenen vrijstelling te kunnen krijgen voor de tuindiensten, neem dan rechtstreeks contact op met het bestuur. Het bestuur beslist hierover.
 • Zit je in het bestuur of een commissie, dan hoef je geen tuindiensten te doen. Dit geldt pas vanaf één jaar nadat je lid bent van VTV Water-Land. Bij twijfel beslist het bestuur. Je mag natuurlijk altijd meehelpen met het onderhoud van ons park.
 • Heb je – in overleg met de Werkgroep Tuinonderhoud – een speciale taak of project op Water-Land, dan hoef je geen algemene tuindienst te doen.
 • Ben je 75+ dan heb je op grond van je leeftijd vrijstelling. Was je al tuinder vóór 1 januari 2015 dan gaat deze vrijstelling in op de dag dat je 70 jaar bent. Ben je een nieuwe tuinder dan verwachten we dat je, ongeacht je leeftijd, minimaal vijf jaar tuindienst doet.
 • Je mag je altijd door een gezinslid, ouder dan 18 jaar, laten vervangen bij een tuindienst.

Vragen?

Stuur een mail aan de Werkgroep Tuinonderhoud
wgto@vtv-waterland.nl

De uitgebreide regels rond de tuindiensten zijn te vinden in het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders en ons eigen Huishoudelijk reglement