27 mei 2021

Van het bestuur – 27 mei 2021

Bestuur en Facebook

Op facebook bestaat een groep met de naam VTV Waterland. Alle publicaties in deze groep vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van VTV Water-Land, maar zijn persoonlijke bijdragen.
Het bestuur zal nooit iets publiceren op deze groep en ook niet reageren op wat er op geplaatst wordt.

Dat wil niet zeggen dat het bestuur niet op de pagina van de groep kijkt wat er zoal gepost wordt en het valt op dat er voor een aantal zaken aannames worden genomen die niet overeenkomen met de waarheid.
Het staat natuurlijk iedereen vrij om een mening te posten (vrijheid van meningsuiting is een groot goed) maar wel graag een mening die onderbouwd is.

Wilt u weten hoe bepaalde zaken in elkaar steken op Water-Land, stuur een berichtje naar het bestuur ( bestuur@vtv-waterland.nl  ) met daarin de vraag die u heeft. i.p.v. deze op de pagina van facebook te stellen aan medeleden.
Door uw vraag via e-mail aan het bestuur te richten kunt u meewerken aan het voorkomen van een hoop geruis en verkeerde aannames, die tot allerlei conclusies leiden, die op zijn zachtst gezegd niet juist zijn.

Werkzaamheden op Water-Land

In samenwerking met de commissies van Water-Land wordt er hard gewerkt aan het uitvoeren van een groot aantal achterstallig onderhoud zaken. Hieronder vindt u een korte opsomming:

  • Schelpenpaden: Er wordt binnenkort gestart met het onderhoud door een extern bedrijf
  • Bivak: Een eerste inventaris is gemaakt voor het herstellen van het Bivak en er zal in de aankomende maanden aan gewerkt worden.
  • Inkoop gebouw: De voorkant van het inkoop gebouw moet dringend op een aantal plekken vernieuwd worden. De planning is om dit in de aankomende maanden uit te voeren. Ook zal er contact met de schilder opgenomen worden voor het schilderen van het hele inkoop gebouw.
  • Hekwerken: De hekwerken aan de buitenkant van het terrein zijn duidelijk aan onderhoud toe. Deze worden in de aankomende maanden vervangen door nieuwe hekwerken. Ook wordt meteen van d gelegenheid gebruik gemaakt om de zijpoort naar Almere-Haven te voorzien van dezelfde manier van openen als de hoofdpoort.
  • Clubhuis: Na de eerste fase waarbij het terras en de voorraad ruimten zijn aan gepakt wordt er nu gewerkt aan het vernieuwen van de bar en het bak gedeelte inclusief het keukengedeelte.
  • Hekwerken opslagruimten: Er is een offerte aangevraagd voor het vernieuwen van de hekwerken rond de opslag ruimtes van de winkel en de tuincommissie. De reden is dat de betonnen achterkanten op diverse plekken het gevaar hebben om te vallen.
  • Rode pad en terrein bij winkel: Het ligt in de bedoeling om het rode pad en het terrein voor de winkel plus het pad naar het clubhuis te voorzien van een nieuwe bovenlaag. Om dit zo bestendig mogelijk te maken voor een langere tijd wordt er gekeken naar een op asfalt lijkende oplossing. Financieel moet nader bekeken worden of dit mogelijk is.

Voor alle duidelijkheid: De bovengenoemde werkzaamheden staan vermeld in het Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) dat door de leden in de ALV goedgekeurd is. Op basis van deze goedkeuring is het bestuur aan de slag gegaan om de in het MJOP  genoemde werkzaamheden ten uitvoer te brengen rekening houdend met de financiĆ«le ruimte.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovengenoemde werkzaamheden kunt u deze richten aan bestuur@vtv-waterland.nl

Namens het bestuur,
R.E. van Noppen
Penningmeester VTV Water-Land

VTV Water-land in beeld