14 februari 2022

Van het bestuur – februari 2022

Om een huisje op Water-land te kunnen kopen is in juli 2021 het woonplaatsbeginsel ingevoerd.
Dit beginsel is uitgebreid op de Bondsvergadering van 11 december 2022.
Meer informatie via deze link.

Per 1 januari is er voor de tuinhuisjes een nieuwe verzekering afgesloten door de Bond. Hier de informatie. (pdf)

VTV Water-land in beeld