4 maart 2022

Van het bestuur – maart 2022

Water weer aangesloten

Beste leden,
Zoals jullie misschien al hebben gemerkt is vandaag, 5 maart, het water weer aangesloten. We kunnen weer! Met dank natuurlijk aan de technische commissie die zich weer eens uit de naad hebben gewerkt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Wel willen we jullie erop wijzen dat het raadzaam is, zolang als er nog nachtvorst is, het water af te sluiten en de leidingen leeg te laten lopen als jullie de tuin verlaten. Leidingen kunnen nog steeds stuk vriezen en als de hoofdkraan niet dicht is gedraaid, spuit het water alle kanten op als de dooi weer inzet. 
Dus draai bij nachtvorst de hoofdkraan in je waterput dicht. Zo voorkom je schade door eventuele lekkage.  

Met vriendelijke groet,
Ernst Neve


Opruimen stormschade

De februaristorm heeft op Water-Land flink huisgehouden. Naast de omgewaaide bomen in de tuinen zijn er in de bospercelen en op de gazons behoorlijk wat bomen gesneuveld. Eén grote boom tegenover tuin 270, die gevaarlijk was gespleten en bij harde wind zou kunnen omvallen, is al omgehaald. 

Inspectie samen met de gemeente wees uit, dat buiten de omgewaaide bomen in de bospercelen, er ongeveer vijftien a twintig bomen gevaarlijk scheef hangen. Dat maakt het gevaarlijk om de bospercelen te betreden. Ook op het kabouterpad is het gevaarlijk. De gemeente heeft firma Piet de Vries opdracht gegeven om alle bomen, die scheef op de buren hangen, om te halen. Dat zal snel gebeuren, maar voor die tijd wordt het sterk afgeraden in de bospercelen te komen. De stammen en takken van de dan omgezaagde bomen laten ze liggen.

Ook op de gazons liggen omgewaaide bomen. Die worden, zo snel als mogelijk is, in stukken gezaagd, maar de grond is nu veel te nat om de stammen en takken weg te halen. Daarvoor is immers zwaar materieel nodig en een tractor zou de grasvelden nu helemaal aan gort rijden. Het zal bij gunstig droog weer zeker tot begin april duren, voordat dit  grote hout verwijderd en gehakseld kan worden.

Aan de noordkant van de vijver hangen in de grote bomen langs het pad  heel wat afgescheurde takken. Die worden eerdaags met een hoogwerker afgezaagd en meteen worden de bomen wat ‘opgekroond’: de laaghangende takken worden dan verwijderd.

Wat kunnen de tuinders doen?
Overal op de grasvelden liggen takken. Die moeten verzameld worden en op hopen gegooid worden.

De gemeente heeft Firma Piet de Vries ook opdracht gegeven om, als het droog genoeg is om het grove hout van de velden te verwijderen en te hakselen, meteen alle takken, die zijn verzameld, mee te hakselen.

VTV Water-land in beeld