22 april 2021

Van het bestuur – mei 2021

Geen bestuurszittingen door Corona

Door aanhoudende maatregelen omtrent het Coronavirus heeft het bestuur besloten voorlopig geen bestuurszitting te houden in het Bivak. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om via e-mail vragen tot het bestuur te richten. Het bestuur zal hierop zo snel als mogelijk reageren. Wij vragen om uw begrip.


Oproep nieuwe bestuursleden

Houston, we have a problem!
Van de vijf bestuursleden die we nu hebben, vertrekken er maar liefst drie. Het mag duidelijk zijn dat dit een probleem is. Er zijn zonder meer vacatures voor een penningmeester en een secretaris. Volgens de reglementen moet het bestuur van Water-Land minimaal uit 5 en het liefst uit 7 leden bestaan.
Leden die zich geroepen voelen om toe te treden tot het bestuur, worden hierbij met klem opgeroepen zich aan te melden. Wij zijn jullie daarvoor erg dankbaar.
De aftredende penningmeester is voor de aankomende tijd nog beschikbaar om de cijfers 2021 toe te lichten en de nieuwe penningmeester te helpen met het opzetten van de begroting 2022.


Bestuursmededeling

In tegenstelling tot de najaar ALV moet de komende ALV een combinatie van een schriftelijk gedeelte en een gedeelte waarbij gebruik gemaakt zal worden van een elektronische vergadermethode zoals Zoom. Om een en ander op de correcte manier uit te voeren heeft het bestuur meer tijd nodig. Geheel volgens de noodwet Corona is er een mogelijkheid om de ALV uit te stellen tot uiterlijk 4 maanden na de verplichte datum van 1 juni. Het bestuur zal dan ook gebruik maken van deze mogelijkheid. De leden worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen op de website en de Water-Lander. In ieder geval zullen de cijfers 2020 met toelichting in de volgende Water-Lander gepubliceerd worden.

VTV Water-land in beeld