Van te koop tot sleutel-overdracht

Er staan tuinen op ons mooie volkstuinpark te koop waar je misschien belangstelling voor hebt. Daarom hieronder wat meer informatie!

Als je wilt reageren dan graag je schriftelijke reactie. Stuur deze altijd naar zowel de verkoper als naar verkooptuinen@vtv-waterland.nl

Reacties worden op volgorde van binnenkomst bijgehouden door verkooptuinen en als zodanig afgehandeld.

Leden van VTV Water-Land hebben voorrang gedurende de eerste 14 dagen nadat het huisje te koop is gezet.

Een afspraak om te bezichtigen dient met de verkoper te worden gemaakt.

Als de koper die het eerst in aanmerking komt, besluit de tuin te kopen, dan moet dit zowel door de verkoper als door de koper meegedeeld worden aan verkooptuinen@vtv-waterland.nl.

Let op; overname van de inboedel is niet verplicht en mag verkoop niet in de weg staan.

De koper krijgt van verkooptuinen een factuur voor de taxatieprijs en als de betaling gedaan is, wordt er een afspraak met verkoper en koper gemaakt voor de overdracht

De koper dient lid te zijn van de Bond van Volkstuinders en bij de overdracht moet een uittreksel van de gemeente (BRP) overhandigd worden, waaruit blijkt dat de koper een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. Zonder dit uittreksel kan er geen overdracht plaatsvinden.


Na ondertekening van de benodigde formulieren en de sleuteloverdracht is de verkoop een feit. De nieuwe eigenaar krijgt van de Bond van Volkstuinders nog een aanvullende factuur voor de overige jaarkosten.

Tussen 1 oktober en 1 april worden er geen tuinen getaxeerd of verkocht.