1 oktober 2019

Vleermuizenhuis

Sinds kort staat er bij de Natuurtuin een Vleermuizenhuis: een paal van zo’n 4 meter hoog met daarop een kast. Het huis heeft 12 kamers die met elkaar verbonden zijn. De vleermuizen kunnen de kast inkomen via smalle spleten aan de onderkant en biedt onderdak aan zo’n 70 dwergvleermuizen. En dat is goed nieuws want er zijn steeds minder schuilplaatsen voor vleermuizen en daar hebben ze vooral in de winter behoefte aan. 

VTV Water-land in beeld