1 april 2022

Voorjaars-ALV op 4 juni

Op 4 juni 2022 wordt de voorjaars-ALV van Afdeling Water-Land gehouden.
Het bestuur zal in deze vergadering onder meer het financieel verslag over het afgelopen boekjaar en het verslag van de kascommissie van de afdeling aan de leden voorleggen. Daarnaast wordt de balans over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Ook komt een aantal punten, dat bij de afgelopen najaars-ALV is blijven liggen, aan de orde.
De leden kunnen voor deze vergadering tot 18 april 2022 plannen en voorstellen indienen, die dan in de vergaderstukken (een speciale Water-Lander) worden opgenomen. Het afdelingsbestuur kan deze voorstellen voorzien van een pre-advies. 

De zittingstermijn van Ernst Neve, voorzitter van het bestuur van Water-Land, loopt dit voorjaar af.
Zodoende kan hij tijdens de voorjaars-ALV worden herkozen en ook andere leden kunnen zich voor deze functie kandidaat stellen.

Rond 13 mei 2022 zullen de leden de vergaderstukken ontvangen met een speciale editie van de Water-Lander en de leden kunnen tot 22 mei vragen en amendementen aan het bestuur zenden of mailen.
Deze voorjaars-ALV wordt in het clubhuis op Water-Land gehouden en begint om 14.00 uur. 

Ten slotte.
We zijn nog op zoek naar een notulist voor de voorjaars-ALV. Wie wil dat doen? Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.

VTV Water-land in beeld