23 juli 2020

Werkgroep tuinonderhoud

Van het bestuur

Werkgroep gestart met organisatie vrijwillige tuindiensten

De tuinders van VTV Water-Land kregen door noodgedwongen lockdown-maatregelen mooi de gelegenheid hun tuin piekfijn in orde te brengen. Echter het tegendeel is het geval waar het gaat om de overige ruimteĀ van ons tuincomplex, die we gezamenlijk beheren. We vinden dat ons geweldige tuincomplex begint te verslonzen en dat het onderhoud ervan snel opgepakt moet worden.

Door de corona-maatregelen was het verboden tuindiensten te houden en door het ontbreken van een tuincommissie is het ook niet mogelijk deze tuindiensten te organiseren. Echter nu de corona-maatregelen zijn versoepeld, is het wel weer mogelijk om, onder de voorwaarden van een corona-protocol, tuindiensten te houden. Maar ja, wie gaan dat organiseren?

Wij vinden dat het onderhoud van ons volkstuinpark geen uitstel meer kan velen en daarom hebben wij besloten een werkgroep tuinonderhoud in het leven te roepen. Deze werkgroep zal op korte termijn op zaterdagochtenden tuindiensten organiseren. Deelname aan deze tuindiensten is geheel vrijwillig en er worden dan ook geen stempels afgegeven.
Meer informatie

VTV Water-land in beeld