4 mei 2021

Wijziging verzekering tuinhuisjes

Mocht u gebruik maken van de collectieve verzekering van AON voor uw tuinhuisje, dan is het volgende van belang.
Per 1-1-2021 zijn er een aantal wijzigingen in de voorwaarden van de collectieve verzekering van de tuinhuisjes.
De belangrijkste wijziging is dat in alle gevallen een eigen risico geldt van € 250. Dit geldt dus ook voor ruitschade.
Voor nadere details verwijs ik u naar de volgende link:
https://www.bondvanvolkstuinders.nl/volkstuinen/verzekeringen
Hier vindt u de nieuwe polisvoorwaarden en het schadeformulier.

Namens het bestuur,
R.E. van Noppen
Penningmeester VTV-Waterland

VTV Water-land in beeld