5 juli 2023

Bivak is nu monument

Het Bivak is officieel door het college van B en W van Almere aangewezen als gemeentelijk monument.
Bijzondere aandacht aan dit feit zal worden gegeven op zaterdag 9 september, de open monumentendag.
Nadere informatie over het programma volgt later.