Procedure

Op ons mooie volkstuinpark worden regelmatig tuinen te koop aangeboden waar u misschien belangstelling voor hebt. De prijzen van de tuinen en de huisjes zijn bijzonder aantrekkelijk, zodat in beginsel iedereen kan genieten van de rust en van de natuur op VTV Water-Land, één van de mooiste tuincomplexen van Nederland. En laten we het genieten van het natuurlijk tuinieren niet vergeten waarvoor wij onlangs beloond zijn door de AVVN. Dit genot brengt wel enige verplichtingen met zich mee, die zich laten vertalen in het doen van vrijwilligerswerk. Veelal begint dit met het doen van tuindiensten, daarna zetten vele leden zich in voor het werk dat onze commissies ieder jaar weer moeten verrichten om al dit moois mogelijk te maken.
Deze eerlijke prijzen, die gecommuniceerd worden op onze website en in ons mededelingenbord bij het Bivak, komen tot stand door een kundige taxatie van de leden van onze taxatiecommissie, die zowel de tuin als de bouwsels beoordelen.

Hieronder wat meer informatie over de te nemen stappen om een tuin op VTV Water-Land te kunnen kopen.

1: Om een tuin op VTV Water-Land te kunnen kopen dient u ingeschreven te zijn als lid van de Bond van Volkstuinders en dient u te beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland.

Let op!
Voor iedereen die zich na 12 juni 2021 heeft ingeschreven bij de Bond van Volkstuinders geldt, dat zij bij toewijzing van een tuin dienen te wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere of Ouder-Amstel.
Op de Bondsvergadering van 11 december 2021 is dit woonplaatsbeginsel uitgebreid met de gemeente Diemen en het postcodegebied 1171 Badhoevedorp.
Hiervoor dient een recent uittreksel (d.w.z. minder dan een maand oud) uit de gemeentelijke basisadministratie overlegd te worden.

2: Heeft u besloten een tuin te willen op VTV Water-Land dan kunt u zich als aspirant-lid van VTV Water-Land laten inschrijven. Wilt u zich inschrijven op onze wachtlijst? Dat kan per e-mail naar verkooptuinen@vtv-waterland.nl met als bijlage uw bewijs van lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders. U krijgt dan een Water-Land rangnummer. Dit nummer bepaalt uw voorrang op onze wachtlijst. Het oudste (laagste) nummer heeft voorrang bij koop.
Inschrijven kan ook persoonlijk van 1 april tot 1 oktober elke 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 11:00 uur en 12:00 uur in het Bivak op ons park. Breng uw bewijs van inschrijving bij de Bond van Volkstuinders en een identiteitsbewijs mee.

3: Te koop staande tuinen worden gemeld op www.vtv-waterland.nl en op het mededelingenbord bij het Bivak. Als er een tuin te koop staat waarin u interesse heeft, schrijft u zich in via dit online formulier. Alleen dan kunt u in aanmerking komen om de uiteindelijke koop te sluiten.

4: Veertien dagen na publicatie van de te koop staande tuin wordt gekeken wie de eerste rechten heeft om de tuin in kwestie te mogen kopen. Ook al heeft u het oudste Water-Land rangnummer, tuinders van VTV Water-Land hebben voorrang gedurende de eerste 14 dagen nadat het huisje te koop is gezet op onze website en op ons mededelingenbord bij het Bivak op volgorde van lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders.
Na sluiting van de reactietermijn op de huisjes krijgen alleen de aspirant-leden met de laagste vijf rangnummers een uitnodiging voor bezichtiging , tenzij er een tuinder van ons park reageert, die heeft voorrang. In dit geval nodigen we ook nog de vier aspirant-leden met het hoogste rangnummer uit voor het geval de tuinder na bezichtiging de tuin niet wil hebben.
Bij de uitnodiging is ook het taxatierapport toegevoegd.
Hier de uitleg over het taxatierapport.

De aspirant-leden die hebben gereageerd en niet tot de vijf hoogste rangnummers behoren, krijgen geen bericht.

5: Wanneer u in aanmerking komt voor de koop, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. De verkoop loopt altijd via het bestuur, nooit via de verkoper van de tuin.

Let op: overname van de inboedel is niet verplicht en mag de verkoop niet in de weg staan.

6: De koper krijgt van de afdeling verkoop tuinen een factuur waarop de taxatieprijs vermeld staat. Als de betaling gedaan is en het bedrag op onze rekening is bijgeschreven, wordt er een afspraak met verkoper en koper gemaakt voor de overdracht. Bij de overdracht moet een uittreksel van de gemeente (BRP) overhandigd worden, waaruit blijkt dat de koper een vaste woon- en verblijfplaats heeft in Nederland heeft. Zonder dit uittreksel kan er geen overdracht plaatsvinden.