Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.vtv-waterland.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
VTV Water-Land streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VTV Water-Land niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VTV Water-Land aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VTV Water-Land heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VTV Water-Land aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.