Regels bij verkoop

In 2022 zijn er op Water-Land maar liefst 32 tuinen overgedragen aan nieuwe tuinders. Dat ging echter niet altijd probleemloos. In enkele gevallen was er gedoe over de waardebepaling van huisjes. Soms viel de staat van overgedragen huisjes en tuinen tegen of waren er verborgen gebreken, die pas na de overdracht duidelijk werden. Om zulke problemen te vermijden heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

Controle op huisjes en tuinen

Bij de overdracht van een tuin en huisje moet alles in orde zijn en voldoen aan de regels van de Bond van Volkstuinders en het Huishoudelijk Reglement van Water-Land. Een verkoper van een tuin en huisje moet er voor zorgen dat alles volgens de regels is voordat de overdracht kan plaatsvinden.

Dat betekent dat niet toegestane bouwsels in een tuin moeten worden afgebroken, een teveel aan verharding zoals tegels, grind en vlonders, moet verwijderd en afgevoerd worden en bomen die te dicht aan de erfgrens staan en overlast geven aan de buren, moeten eerst gekapt worden.

Ook is er een regel dat een tuinder er voor moet zorgen het huisje en de tuin in een redelijke staat van onderhoud te houden. VTV Water-Land bestaat nu ruim veertig jaar en veel van de huisjes op ons complex zijn dus ook al ongeveer zo oud en bij slecht onderhoud van de huisjes verkeren ze soms in een erg slechte of zelfs deplorabele staat. Dan kan de taxatiecommissie concluderen dat er sprake is van een sloophuisje, dat geen waarde meer heeft. Wat de meeste tuinders niet weten is dat, in het geval het om zo’n sloophuisje gaat en de tuin verkocht wordt, de verkoper verantwoordelijk is voor de sloop van het tuinhuisje en het afvoeren van de rommel. Daardoor kan de overdracht van een tuin worden opgehouden en kan er voor de verkoper hoge kosten bijkomen.

Waardebepaling

Gebleken is dat de formulieren van de Bond van Volkstuinders voor de taxatie en de uiteindelijke waardebepaling van huisjes niet altijd duidelijk zijn en dat er bij de afronding van de geschatte waarde verschillen kunnen optreden. Over dit probleem is gesproken met de bond, maar dat is nog  niet opgelost. Gelukkig meldt de bond dat er nieuwe, aangepaste, formulieren voor de taxatie en de waardebepaling in de maak zijn. In afwachting van die nieuwe formulieren, zal bij overdracht een en telkens dezelfde manier van waardebepaling en afronding worden gebruikt.

Zorgvuldige taxatie

Onderdelen van huisjes die niet bekeken kunnen worden door de taxatiecommissie, worden op nul euro gewaardeerd. Een voorbeeld daarvan is, dat, als er niet onder een huisje gekeken kan worden, de waarde van de vloerbalken en de vloer op nul wordt gesteld.

Voor veel kopers en verkopers is het ook niet duidelijk wat er onder de taxatie van een huisje valt en wat bij de inboedel hoort, die verkoper eventueel ter overname kan aanbieden.

Zo wordt een elektrische installatie van zonnepanelen niet getaxeerd. Dat valt onder de inboedel.

De gasinstallatie wordt standaard afgekeurd en twee weken na de overdracht wordt die installatie door de technische commissie gecontroleerd of die aan de voorschriften voldoet.

Voorlichting voor nieuwe tuinders

Het komt nogal eens voor dat nieuwe tuinders geen idee hebben waar ze aan beginnen als ze een tuin overnemen. Soms valt het tuinieren erg tegen en wordt de tuin na één of twee seizoenen weer van de hand gedaan. Daarom moet duidelijk zijn dat het niet gaat om het verkrijgen van een recreatiehuisje, maar van een volkstuin en dat je dan lid wordt van een volkstuinvereniging met de rechten en plichten die bij dat lidmaatschap horen.  

Het doel van onze vereniging is immers de leden de gelegenheid te geven te tuinieren en actief in een natuurlijke omgeving bezig te zijn. Het bestuur gaat ervoor zorgen dat, als een aspirant-lid zich bij bij Water-Land aanmeldt, hij of zij een voorlichtingsfolder van Water-Land ontvangt waar dit doel van de vereniging en de rechten en plichten van het lidmaatschap helder zijn verwoord. Immers duidelijk moet zijn waar je aan toe bent, als je een tuin overneemt.

Daarnaast zal er voor nieuwe tuinders jaarlijks een voorlichtingsmiddag in het clubhuis worden georganiseerd.