Vereniging

VTV-Waterland maakt deel uit van de Bond van Volkstuinders, een vereniging van 29 volkstuinparken, waarvan er 24 in Amsterdam, 3 in Ouderkerk a/d Amstel, 1 in Landsmeer en 1 in Almere. Om een tuinhuisje te kunnen kopen, moet je lid zijn van de Bond.


Kosten

Het aspirant lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders bedraagt € 44,70. Zolang je geen volkstuin hebt, betaal je alleen die contributie. Op het moment dat je een tuin hebt, gaat de contributie omhoog. Deze wordt dan € 86 per jaar.

De prijzen van de huisjes verschillen behoorlijk. De prijs wordt niet bepaald door de verkoper maar door de taxatiecommissie aan de hand van een objectief puntensysteem.


De commissies

Onze vereniging floreert dankzij verschillende commissies en het bestuur. Iedere commissie heeft een afgevaardigde in het bestuur.

 • De tuincommissie houdt zich bezig met zaken rond tuindiensten, onderhoud tuinpark, houtwallen en algemene regels voor het tuinieren.
  De Werkgroep Tuinonderhoud neemt voorlopig de werkzaamheden van de tuincommissie over.
 • De communicatiecommissie verzorgt een aantal keren per jaar het blad De Water-Lander en onderhoudt de website.
 • De technische commissie zorgt voor alle technische zaken zoals waterafsluiting, bediening hek en andere technische zaken.
 • De taxatiecommissie taxeert huisjes die in de verkoop gaan.
 • De recreatiecommissie organiseert gedurende het seizoen activiteiten voor groot en klein.
 • De buffetcommissie gaat over het clubhuis en dan met name over de bar en frituur.
 • De inkoop is verantwoordelijk voor alle inkoop.
 • EHBO tijdens tuindiensten.

Wil je actief worden in een bepaalde commissie? Stuur die commissie dan een mailtje! Kijk hier voor mailadressen.


Bestuur

 • Voorzitter (en afgevaardigde communicatiecommissie): Ernst Neve
 • Penningmeester : Robin van Noppen
 • Algemeen bestuurslid (en afgevaardigde tuincommissie en EHBO): Piet van Mansfeld
 • Aspirant lid: Joost van Santen
 • Aspirant lid: Bert van der Weijde 
 • Aspirant lid: Peter Vertegaal
 • Aspirant lid: Ron Brands

Het bestuur schrijft twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit. Aankondigingen staan in De Water-Lander en op de site. Het verslag van de ALV verschijnt als aparte bijlage bij de Water-Lander.

***