Vereniging

VTV-Waterland maakt deel uit van de Bond van Volkstuinders, een vereniging van 29 volkstuinparken, waarvan er 24 in Amsterdam, 3 in Ouderkerk a/d Amstel, 1 in Landsmeer en 1 in Almere. Om een tuinhuisje te kunnen kopen, moet je lid zijn van de Bond.


Kosten

Het aspirant lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders bedraagt € 42,50 (2023). Zolang je geen volkstuin hebt, betaal je alleen die contributie. Op het moment dat je een tuin hebt, ga je betalen voor o.a. de grondhuur inclusief een deel van het openbare groen, een bijdrage aan de Bond en Water-Land zelf, zuiveringsheffing en vuilafvoer, je verbruikte water. Afhankelijk van de grootte van de tuin bedragen deze kosten tussen ca. € 650 en € 900 per jaar.

De prijzen van de huisjes verschillen behoorlijk. De prijs wordt niet bepaald door de verkoper maar door de taxatiecommissie aan de hand van een objectief puntensysteem.


De commissies

Onze vereniging floreert dankzij verschillende commissies en het bestuur. Het bestuur heeft een afgevaardigde naar iedere commissie.

Wil je actief worden in een bepaalde commissie? Stuur die commissie dan een mailtje!


Bestuur

Het bestuur schrijft twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit. Aankondigingen staan in De Water-Lander en op de site. Het verslag van de ALV verschijnt als aparte bijlage bij de digitale nieuwsbrief.

Tijdens het tuinseizoen van april t/m september houdt het bestuur zitting in het Bivak op elke eerste en derde zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur. Meer informatie

***