Voor nieuwe tuinders

Gefeliciteerd met je tuin op ons tuinpark. We hopen dat je lang en vaak van de tuin en ons tuinpark mag genieten!

Water-Land is een volkstuinpark voor mensen met tuinieren als hobby. Veel tuinders brengen hier een groot deel van hun vrije tijd door, maar het is op Water-Land anders dan bij de meeste ‘gewone’ vakantieparken. Onze vereniging kan alleen floreren dankzij de inzet van alle leden.
We zijn een afdeling van de Bond van Volkstuinders, een vereniging met 29 parken in en rond Amsterdam.
Het park is eigendom van de gemeente Almere. Wij huren als vereniging de grond.


Werkbeurten

Het tuinpark wordt deels door de gemeente Almere en deels door de leden onderhouden. Dat betekent dat je vijf keer per jaar verplicht werkbeurt hebt: je werkt dan op een zaterdag- of zondagochtend mee aan het parkonderhoud. Ben je nieuwe tuinder, dan is in het eerste jaar het aantal werkbeurten natuurlijk minder, afhankelijk van wanneer je de tuin hebt gekregen. Werkbeurten zijn nuttig maar ook leuk, want zo leer je je medetuinders kennen. Alle informatie over de werkbeurten is te vinden op deze pagina. Lees deze, zodat je op de hoogte bent.


Je huisje en je tuin

Je mag op je tuin overnachten van 1 maart t/m 31 oktober. Onze huisjes zijn aangesloten op de waterleiding en het riool. ‘s Winters is er geen water beschikbaar in je huisje. Voor elektriciteit heeft iedereen zonnepanelen en accu’s. Voor koken en verwarming worden meestal gasflessen gebruikt. Voor je eigen veiligheid wordt een afspraak met je gemaakt voor controle van de gasinstallatie.
Je bent verplicht om je huisje en je tuin in goede staat te houden. Het blijkt nodig om dit te controleren. Dat gebeurt één keer per jaar en ook wanneer je de tuin wilt verkopen. Zo is afgesproken dat je buitenheg niet hoger mag zijn dan 1,80 meter, maar voer het onderhoud aan je heg graag uit buiten het broedseizoen van de vogels, en zorg ervoor dat je tuin vrij is van rommel. Meer informatie over de tuincontroles en andere groenaangelegenheden, zoals verboden planten, vind je hier.


Mijn tuin – ledeninlog

Op de website van de Bond van Volkstuinders vind je een link naar Mijn tuin, de ledeninlog van de Bond.
Als nieuwe tuinder kun je inloggen zodra je lidmaatschap verwerkt is
Hier vind je meer informatie.


Natuurlijk tuinieren

Sinds augustus 2019 heeft VTV Water-Land het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Natuurlijk tuinieren betekent dat je tuiniert op een manier die de natuur optimaal laat gedijen. Het Keurmerk wordt toegekend door de AVVN, de landelijke organisatie voor volkstuinverenigingen. Wil je meer weten over Natuurlijk Tuinieren? Kijk op de website van de AVVN.


Regels

De regels om ervoor te zorgen dat we prettig, sociaal en veilig kunnen verblijven op het tuinpark vind je terug in de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders en in ons eigen huishoudelijk reglement. Ook al lijkt ons huishoudelijk regelement er saai, we willen je toch vragen om dit reglement eens door te nemen. Hierin vind je onder andere informatie over het gebruik van gereedschap, luifels aan je huisje en de toegang tot het park.


Winkel en clubhuis

In onze winkel, die tijdens het seizoen geopend is, vind je allerlei benodigdheden voor de tuin en het huisje, waaronder gasflessen en tuinaarde.

We hebben een clubhuis waar je vooral in het zomerseizoen terecht kunt voor diverse activiteiten. Het clubhuis heeft een bar en een snackbar. Hier vind je meer informatie over het clubhuis en hier over de activiteiten.


Vereniging

Water-Land is een afdeling van de vereniging met een eigen bestuur en eigen commissies. Dit is misschien niet het eerste waar je aan denkt wanneer je een tuin krijgt, maar zonder bestuur en commissies kan het park niet bestaan. Elke commissie kan nieuwe leden gebruiken. Heb je kennis of vaardigheden waarvan je denk die nuttig te kunnen inzetten, neem dan alsjeblieft contact op. Hier vind je de e-mailadressen en meer informatie over de vereniging.


Informatie

Om alle tuinders op Water-Land zo goed mogelijk te informeren, hebben we een website en ontvang je regelmatig per e-mail een nieuwsbrief. En we hebben natuurlijk ons blad De Water-Lander. Dit ken je waarschijnlijk al omdat we dit ook digitaal sturen naar onze aspirant-leden. Het blad verschijnt zowel op papier als digitaal. Omdat we het papierverbruik willen verminderen, blijven we nieuwe tuinders het blad digitaal toesturen, tenzij je aangeeft dat je liever de papieren versie wilt ontvangen. Stuur dan even een e-mail naar communicatie@vtv-waterland.nl.

Tot slot, veel praktische informatie vind je op algemene informatiepagina