Groen op Water-Land

De tuincommissie houdt zich bezig met alle groene zaken zoals de werkbeurten, het onderhoud van het park, en de algemene regels voor het tuinieren en is te bereiken op tuin@vtv-waterland.nl


Werkbeurten

Alle informatie over de werkbeurten vind je hier…


Is jouw tuin op orde

Uit reacties van de tuinders van Water-Land blijkt dat er veel onduidelijk is over wat er wel en niet op de tuin mag en hoe dat wordt gecontroleerd. Hier vind je meer informatie…


Tuinformulier

We hebben in 2021 een nieuwe manier van tuincontroles ge├»ntroduceerd. Meer informatie…


Bomenschouw – kappen van bomen

Voor bomen op je eigen tuin ben je als tuinder zelf verantwoordelijk. Twijfel je of een boom nog in goede conditie is dan kun je deze boom opgeven voor de bomenschouw die gehouden gaat worden…


Groenwallen en takkenhopen

Wat doe je met al het tuinafval…


Natuurlijk tuinieren

Sinds augustus 2019 heeft VTV Water-Land het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Meer informatie…