Bomenschouw – kappen van bomen

Meld hier je boom aan voor de bomenschouw

De bomen op het openbare deel van ons park worden onderhouden door de gemeente Almere. Maar voor bomen op je eigen tuin ben je als tuinder zelf verantwoordelijk. Twijfel je of een boom nog in goede conditie is, dan kun je deze boom opgeven.

Wil je een boom aanmelden dan kan dit via de link hierboven of met een briefje in de brievenbus van de tuincommissie. Vermeld daarin je tuin- en telefoonnummer, de soort boom, de plaats in de tuin en waarom je denkt dat de boom bekeken moet worden.
Als het voor de inspectie nodig is dat we op je tuin komen, maken we een verdere afspraak.
Ook bomen die niet worden aangemeld worden bekeken. Als daar een reden voor is, krijg je een aanschrijving van het bestuur.
Volgens onze reglementen wordt alle beplanting die hoger is dan drie meter als boom beschouwd.

In ons huishoudelijk reglement staan bij punt 1.9 een aantal regels over de bomen. Deze zijn bedoeld om de overlast van bomen voor je buren te beperken. Maar ook zaken als de landschappelijke waarde en de rol van bomen in het tegengaan van klimaatverandering zijn daarbij tegenwoordig belangrijk.

Je mag alles in je tuin planten, zolang het maar geen verboden planten (Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw) zijn. Wel is het verstandig goed te overwegen waar je bomen en struiken die heel groot kunnen worden, neerzet. Daarom moeten bomen en struiken tegenwoordig ook minstens twee meter van de heg of erfafscheiding geplaatst worden. Deze regel uit het huishoudelijk reglement betekent dus niet dat alle bomen in tuinen die binnen twee meter van de erfgrens staan, verwijderd zouden moeten worden. Dat zou een enorme kaalslag op Water-Land betekenen en daar zijn we helemaal niet voor.

Bij problemen moeten buren er samen uitkomen. Flink snoeien kan een uitkomst bieden en dat er (bijvoorbeeld) blaadjes van de boom van de buren in de tuin waaien, is geen overlast maar geeft juist humus voor je tuin. Hedera die uit de tuin van de buren groeit, kun je tot de erfgrens afknippen. Dat valt onder ‘tuinieren’ en daarvoor hebben we juist onze tuin.
Als buren er samen niet uitkomen kan het bestuur worden gevraagd een beslissing te nemen waarbij rekening gehouden zal worden met de natuurlandschappelijk en bijzondere waarde alsmede gevaar, hinderlijke schaduwwerking of andere overlast voor de omliggende tuinen.

Ook willen we nog wijzen op punt 1.9.4 Voor het kappen van een boom is vooraf toestemming nodig van het bestuur. Hierover is soms onduidelijkheid omdat in de gemeente Almere in het algemeen voor particulieren geen kapvergunning nodig is.Wij als VTV Water-land hebben dit ooit anders besloten en dit besluit gaat boven de gemeentelijke regeling. Het besluit om een boom te mogen kappen wordt genomen door het bestuur. Een verzoek om toestemming kun je richten aan de tuincommissie.

Ten slotte, als een tuinder aangeeft zijn tuin te willen verkopen, zal het bestuur inspecteren of de tuin in deze staat verkocht kan worden. Als dan geconstateerd wordt dat er grote overlastgevende bomen staan, moeten daar een oplossing voor worden gevonden voordat de tuin in de verkoop komt.

De tuincommissie