Bestuurszitting


Tijdens het tuinseizoen van april t/m september houdt het bestuur zitting in het Bivak op elke eerste en derde zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur. Er zijn dan twee bestuursleden aanwezig.
U kunt daar terecht voor uw vragen en zaken die u wilt bespreken met het bestuur.
Deze zaken worden dan genoteerd en ingebracht in de eerstvolgende bestuursvergadering. Want in een bestuurszitting kunnen geen besluiten worden genomen. Tenzij het vragen zijn die direct kunnen worden beantwoord.
Vragen betreffende verkoop van een huisje kunt u rechtstreeks stellen aan Verkoop Tuinen.
Het kan ook zijn dat het bestuur u uitnodigt voor een bestuurszitting om over bepaalde zaken te praten of opheldering te geven.
Bij conflicten tussen tuinders worden beide tuinders uitgenodigd voor een zitting om de problemen op te lossen.