Brandpreventie op Water-Land

Er is een nieuwe plattegrond waarop ook de paadjes staan naar de binnentuinen en de brandkranen.
Je kunt de plattegrond hier downloaden.

In de Water-Lander van juli 2022 stond een artikel over brandpreventie op Water-Land met tips van de brandweer. Hieronder dit artikel.

Zoals iedereen inmiddels wel weet is er onlangs een prachtig tuinhuisje tot op de grond toe afgebrand, waarbij ook de buren forse schade hebben opgelopen door de hitte van het vuur.

Het bestuur en de veiligheidscommissie van Water-Land hebben daarom de brandweercommandant uitgenodigd voor een evaluatie.

Die evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en het besprokene delen wij graag met alle tuinders.

Brandmelding (maar geldt ook voor politie en ambulance).

Je weet maar nooit wie je aan de telefoon krijgt in de meldkamer. De een kent elke locatie in Almere en de ander heeft wat minder kennis van alle locaties.

Meld dus dat er brand is op tuinpark VTV Water-Land aan de Meentweg 2 te Almere.

Vraag daarna of de locatie bekend is.

Krijg je een twijfelend antwoord, leg dan uit dat wij NIET bereikbaar zijn via Almere-Haven maar dat aangereden moet worden via de Waterlandse Weg en de Meentweg.

Geef daarna instructies bij welk huisje ze moeten zijn en hoe ze dat het beste kunnen bereiken.

En vergeet nooit: Elke seconde telt, dus – wat de calamiteit ook is – direct 112 bellen.

De hulpdiensten zijn daar duidelijk in: Liever een keer voor niks gereden dan een keer te laat.

Openen hek op tijden dat dit gesloten is

De brandweer heeft een tag waarmee ze het terrein op kunnen.Ambulance en politie niet. (Dit gaan wij zeker nog met deze partijen bespreken!)

Wij hebben als tuinders allemaal een tag om het hek te openen. Bij calamiteiten is het van belang om snel met elkaar af te spreken wie 112 belt en instructies geeft over de plaats en ernst van de calamiteit, wie het het hek gaat openen en de hulpdienst gaat begeleiden.

Begeleiding op het terrein

Dit is een heikel punt. Ambulance en politie kunnen te voet overal komen op het terrein, maar een brandweerauto moet naar een brandkraan om daar water af te tappen om te kunnen blussen.

Een brandweerauto heeft 2.000 liter water bij zich, dat ook gemengd kan worden met schuim. Daar kun je een flinke brand wel mee blussen. Maar is er meer water nodig dan moet dat komen uit een brandkraan.

Al onze brandkranen staan langs het hoofdpad (het brede rode pad op de plattegrond)

Het hoofdpad is ook zwaarder zodat een brandweerwagen er (voorzichtig) overheen kan. Brandweermannen hebben echter de neiging om direct over het terrein te crossen naar de rookkolom om meteen met blussen te beginnen. Als het terrein dan drassig is lopen ze halverwege muurvast.

Wij hebben duidelijk met de brandweer afgesproken dat ze voortaan alleen over het hoofdpad zullen rijden. Voor zowel de brandweer als de tuinders is het dus van het grootste belang dat iedereen weet hoe een en ander op Water-Land werkt.

Is de brandweerauto eenmaal bij de brandkraan dan dienen vandaar de slangen uitgerold te worden naar de brand. Dit kan inhouden dat er een slang van 150 meter moet worden uitgerold. De brandweer verzekerde ons dat er altijd voldoende slangen op de wagen aanwezig zijn.

Extra informatie

De hoofdwaterleiding naar Waterland heeft niet een echt hoge capaciteit. De brandkranen zijn hier wel op aangesloten.

Gaat de brandweer een brandkraan gebruiken dan zal de druk op het park wegvallen.

Wil de brandweer meer water dan dient er een extra verbindingsafsluiter opengedraaid te worden naar het (brandweer)leidingsysteem met hogere druk..

Deze afsluiter bevindt zich bij ons op Water-Land op het veld tussen huisjes 171 en 175 en wordt gemarkeerd door een stevige witte paal met opschrift.

De afsluiter is verzegeld en mag alleen door de brandweer geopend worden. Dit houdt dus in dat als er voor op het park een stevige brand is, iemand een brandweerman moet begeleiden naar deze afsluiter!

Plattegrond

Er is een nieuwe plattegrond waarop ook de paadjes staan naar de binnentuinen en de brandkranen.

Deze plattegrond komt ook te hangen bij de drie toegangen.

Ter informatie: De brandkranen zijn bij de witte paaltjes met rode kop. (Niet te verwarren met de witte paaltjes met blauwe kop, want die zijn van het drinkwatersysteem).

Advies: Kijk eens bij u in de buurt waar uw dichtstbijzijnde brandkraan geplaatst is.

Tip: Alle brandkranen staan in de buurt van het brede rode pad (zie huidige plattegrond).

Rookmelder

Sinds 1 juli  2022 dient elke woning voorzien te zijn van een rookmelder (wettelijk verplicht). Ook onze tuinhuisjes vallen onder deze verplichting.

De brandweercommandant had nog de volgende tips:

– Plaats ook een CO-melder in de woning indien er een gasverwarming, een gasgeiser of een houtkachel gebruikt wordt (niet verplicht, maar kan wel levensreddend zijn).

– Plaats ook een rookmelder in het schuurtje als daar de accu’s staan opgesteld (Niet verplicht maar de meeste branden schijnen in schuurtjes met accu’s te ontstaan).

– Zorg ook voor een blusdeken voor het doven van “vlam in de pan”.

– De meesten van ons hebben de gasflessen in een gaskist staan. Let op: Deze kist mag dus niet op slot zijn (wettelijk verboden).

Advies

Brandweer Flevoland adviseert alle tuinders om zich op de hoogte te stellen van de brandpreventie in hun omgeving.

– Mocht u als eerste een brand opmerken en melden aan 112, wat gaat u dan zeggen?

– Waar staan de brandkranen in uw buurt.?

– Hoe moet de brandweerwagen rijden om daar te komen.?

– Kent u de weg goed genoeg om, in een voorkomend geval, de brandweerwagen te begeleiden?

– Controleer uw rookmelder(s) en CO-melder.

En: Doe dit niet alleen voor uzelf maar ook voor uw medetuinders!

Vervolg

Wij hebben voorgesteld om nog deze (na)zomer een demonstratie te geven bij ons op Waterland. Dit is toegezegd door Brandweer Flevoland. Wordt vervolgd dus.

Houd het veilig en met vriendelijke groet,

Bestuur en veiligheidscommissie VTV Water-Land
Ron Brands