De jacht naar stippen

Al in 1996 onderkende VTV Water-Land de groene betekenis van het volkstuinpark en ondernam activiteiten om de betekenisvolle natuur te versterken. In samenwerking met de stadsecoloog werd een Groenplan geschreven dat in 1998 verscheen. De realisatie van de Vlindertuin in 1999, tegenwoordig bekend onder de naam Natuurtuin, is hier nog altijd een tastbaar voorbeeld van. Vanaf 2011 was het de ‘Groengroep’ die uiteenlopende activiteiten organiseerde. Gestimuleerd door de Bond van Volkstuinders nam ons tuinpark in 2017 deel aan het project Natuurlijk Tuinieren van het AVVN. Hiermee was de jacht op stippen officieel geopend!

De AVVN stelde een lijvig adviesrapport over wat er nodig was om het keurmerk Natuurlijk Tuinieren te behalen. Tijdens een bijeenkomst in het clubgebouw nam een aantal tuinders de uitdaging aan. In 2019 was de eerste beoordeling en ontving ons park maar liefst drie van de vier te behalen stippen!

Ambitie

Maar er is een hogere ambitie uitgesproken. Dus met het nieuwe seizoen in zicht is het tijd om te kijken waar we nog meer punten kunnen scoren om de begeerde vierde stip te behalen.

De beoordeling vindt plaats in vijf verschillende categorie├źn en er zijn bonuspunten te verdienen. Hieronder een overzicht van hoeveel punten we scoorden per onderwerp.

Bij de bonuspunten kregen we voor op de volgende onderwerpen in totaal 45 extra punten:
Border en Terras, Pergola, Ecologisch en maatschappelijk verbonden, Natuurlijk Tuinieren bij de leden, Bijenstal en imker, Boomgaard, Notengaard, Kabouterpad voor kinderen, Tuinwerkdagen met soep, Kruidentuin bij bivak, Grote natuurtuin op stille plek, Bloemenweide, Informatiepanelen, Verenigingsblad, Bijenlint, Bestrijding invasieve exoten.

We behaalden dus 212 punten van de 290, dat was 73% en goed voor drie stippen.

In 2020

Afval

Slechts op het punt milieuzorg scoorden we onder de maat. Doordat we op het park gedwongen zijn om in eigen beheer en tegen eigen kosten de afvalinzameling te organiseren, doen we niet aan gescheiden inzamelen. Discipline en onderling vertrouwen zijn erg belangrijk bij het scheiden van afval. Een te realiseren optie zou een glas container kunnen zijn evenals het inzamelen van blik afval in doorzichtige zakken.

Dierlijk leven

Voor een aantal punten kwam de beoordeling te vroeg. Zo scoorden we niet op het gebied van huisvesting voor vogels/insecten/dieren en een stapelmuurtje. Inmiddels zijn er gezamenlijk nestkastjes gemaakt, is er een vleermuizenkast en zijn er meerdere stapelmuurtjes gebouwd. Het nestkasten maken staat ook voor 2020 weer op het programma. Dankzij het aanbieden van nestkasten en educatief materiaal in de winkel met daarbij een aantal informatieve posters over natuurlijk tuinieren, is er zowel een aanbod producten voor dieren als voorlichting in de winkel.

Bloemen en planten

Ondanks dat buitentuintjes onreglementair zijn, geven ze deels invulling aan het onderwerp bloemenborders waar we punten lieten liggen. Deze tuintjes hebben helaas het risico van verwaarlozing en vager wordende tuingrenzen. Beter is het om bloemperken/stroken onder verantwoording van de tuincommissie te ontwikkelen. Voorbeelden zijn al de natuurtuin, het bijenlint, de kruidentuin, de terrasborder, de paddenpoel en de bloemenweide. Te denken valt aan het maken van perken met vlinder – bijen – en vogelplanten in combinatie met tekst en uitleg zodat tuinders gestimuleerd worden deze voorbeeldplanten ook in de eigen tuin te laten groeien.

Regenwater

Ook kunnen we punten scoren door het hergebruik van regenwater. Bij de kruidentuin wordt dit al gedaan, maar het regenwater vanaf het clubhuis blijft nog ongebruikt terwijl de terras border en de hanging-baskets regelmatig water nodig hebben. Het verzamelen van regenwater in (ingegraven) grote tanks achter het clubhuis is eenvoudig te realiseren. Als dat dan gecombineerd wordt met een pompsysteem op zonne-energie zijn we kleinschalig op de goede weg met hergebruik en alternatieve energie voorziening.

En verder…

Bij de aangekondigde uitvoering van het onderhoud aan het winkelgebouw kunnen we rekening houden met het gebruik van duurzame materialen. En wat te denken van een groen dak op de kapschuur voor de jeugdige internet gebruikers, eventueel in combinatie met een laadstation op zonne energie voor mobiele telefoons?

In onderstaande tabel een overzicht van de onderwerpen waarop beoordeeld is geworden, het maximaal te halen punten en de door ons behaalde punten.