Groenwallen en takkenhopen

De winter is bij uitstek geschikt om de struiken, de fruitbomen en de heg eens goed terug te snoeien. Dat is al een hele klus, maar het opruimen van de gesnoeide takken is vaak nog het meeste werk. 

Wat doe met al dat afval? 

Grote takken moeten op de takkenhoop bij de hoofdingang gestort worden. Als je dat zelf niet lukt, kan je dat laten doen. Daarvoor moet de takken voor je tuin opstapelen en een transportbriefje invullen en weer inleveren. Die briefjes hangen bij het gereedschapshok van de Tuincommissie. Ook kan je zo’n briefje uploaden via de site van Water-Land. Met een tuindienst worden de takken dan opgehaald en op de takkenhoop bij de ingang gestort. Daarvoor wordt 4 euro per volle kar gerekend, dat komend seizoen wegens BTW-plicht verhoogd wordt naar 5 euro. Het te betalen bedrag vind je terug op je jaarafrekening. Belangrijk is wel dat je de takken op een handzaam formaat knipt of zaagt; hele of halve bomen en zware boomstammen worden niet meegenomen. 

Op Water-Land zijn groenwallen gemaakt in de bospercelen. Dat zijn plekken waar de tuinders het fijne groenafval kwijt kunnen. De groenwallen zijn ruimtes of paadjes in de bospercelen, waar je op de wallen aan zijkanten van die plekken je zacht, goed te composteren tuinafval kwijt kan. Na enkele jaren is het dan fijne compost geworden en dat kan je dan weer gratis in je tuin gebruiken. 

Elke groenwal heeft een beheerder. Dat is een tuinder die de groenwal bijhoudt en vaak met rood/wit lint aangeeft waar je waar je de boel het beste kan storten. Doe dat dan wel op de wal en niet ervoor! En ook niet gewoon in de ingang gooien, zoals maar al te vaak gebeurd. De groenwal raakt daardoor verstopt en onbegaanbaar: niet leuk voor de andere tuinders. Ook worden er vaak veel te grote takken op de groenwallen gedumpt. 

Takkenhopen

Juist om dat te voorkomen is het afgelopen seizoen begonnen met het volgende experiment. Bij enkele groenwallen zijn aparte takkenhopen gemaakt waar je de takken uit je tuin in handzaam formaat kan dumpen. Zo wordt geprobeerd het voor de tuinders gemakkelijker te maken en te voorkomen dat er takken op de groenwallen worden gegooid. Deze takkenplaatsen wordt in de tuindiensten opgeruimd. 

De groenwallen zijn dus bedoeld voor je tuinafval; alleen als je de dunne takken heel klein knipt, kan je dat ook op de groenwallen storten. Zo maken we compost. Maar voor ik het vergeet: geen coniferengroen of -takken op de groenwal, want dat composteert heel slecht.

Op de plattegrond van Water-Land staan alle nieuwe takkenhopen

Dit is dus niet de bedoeling…