Is jouw tuin op orde?

Alles over tuincontroles 

Uit reacties van de tuinders van Water-Land blijkt dat er veel onduidelijk is over wat er wel en niet op de tuin mag en hoe dat wordt gecontroleerd. We leggen het uit. Je mag natuurlijk zelf weten hoe je je tuin inricht. Wat níet mag, kan je vinden in de regels van de Bond van Volkstuinders en het huishoudelijk reglement van Water-Land. Iedereen die op ons tuin- complex een tuin heeft, wordt geacht die regels te kennen en iedereen heeft met de koop van een tuinhuisje ook onderschreven zich aan die regels te houden. 


Wat mag wel en wat mag niet? 

Er zijn regels over de gebouwen en bouwsels op je tuin. Zo is er een maximale oppervlakte voor het tuinhuisje en het schuurtje aangegeven en waar die gebouwtjes op de tuin mogen staan. De tuin is immers bedoeld om te tuinieren en niet om die vol te bouwen met allerlei bouwsels. Daarvoor is er de bouwcontrole.

Deze pagina gaat over de tuinregels, over wat er wel en niet mag in je tuin. De regels zijn bedoeld om het tuinieren zo goed als mogelijk is te realiseren, de veiligheid op de tuin in acht te nemen, een zekere mate van hygiëne te waarborgen, geen overlast bij je buren te veroorzaken, de woekering van schadelijke planten tegen te gaan en je tuin niet enorm te laten verwilderen. 


Tuinieren 

De tuinen zijn vooral bedoeld om er te tuinieren, je mag dan ook niet meer dan een derde van je tuin verharden, het huisje en de schuur meegerekend. Dus geen enorme tegelplateau’s en andere verhardingen in je tuin. Kunstgras is sowieso niet toegestaan. Daarnaast zijn ook lange, hoge schuttingen om je tuin verboden. Het natuurlijkste is om je tuin met heggen af te scheiden. 


Veiligheid 

Zieke en dode bomen in je tuin moeten gesnoeid of opgeruimd worden. Elke tuin moet een vanaf het pad goed zichtbaar tuinnummer dragen. Dat is belangrijk bij calamiteiten, je tuin moet, onder andere door hulpdiensten, snel te vinden zijn. 


Hygiëne 

Er mag geen vuilnis of volle vuilniszaken in je tuin staan. Vossen en marters scheuren alles open en het vuil wordt door de hele tuin verspreid. En wat dacht je van de ratten, die zijn er ook als de kippen bij. 


Overlast 

Er mogen geen bomen binnen twee meter van de erfgrens met de buren in je tuin staan. Dit is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de tuin van de buren niet in een hinderlijke schaduw van hoge bomen komt te liggen. 


Woekering van planten 

Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw mogen niet. In een mum van tijd overwoekeren ze je tuin en ook die van de buren. Toch komt Japanse Duizendknoop in heel wat tuinen op Water-Land voor. Stelselmatig en voortdurend verwijderen is dan de enige oplossing. De verwijderde planten moeten bij het huisvuil en nooit op de groenwal, anders groeien ze daar weer verder. Reuzenberenklauw heeft als extra nadeel dat het sap van deze plant in combinatie met zonlicht hele nare brandwonden kan geven. 


Verwildering 

De heg om je tuin mag niet hoger zijn dan een meter tachtig. Bij heel wat tuinen is de heg veel hoger uitgegroeid. Het is verstandig om de heg op 1.40 hoogte te snoeien. Dan heb je wat speling bij de groei. Let er ook op dat de heg niet te breed wordt en de doorgang over het pad bemoeilijkt. 


Het tuincontroleformulier 

Het tuincontroleformulier is bedoeld om alle tuinders bij de les te houden over wat wel en niet mag en daarnaast de tuincontroles te vergemakkelijken. Ook wordt met het formulier duidelijk dat de eerste verantwoordelijkheid voor de tuin bij de tuinder zelf ligt. Als een tuinder op het formulier meldt dat er zaken in de tuin niet op orde zijn, wordt met de tuincommissie bekeken, wanneer het opgelost moet zijn. Tuinders die het tuincontroleformulier niet binnen de reactietermijn ingevuld terugsturen, krijgen sowieso een fysieke controle door de tuincommissie. Maar ook de tuinders die melden dat alles in hun tuin op orde is, worden niet per se op hun blauwe ogen geloofd, de fysieke tuincontroles naderhand wijzen uit of alles echt in orde is. 

Op grond van de uitkomsten worden leden aangeschreven. Veelal gaat dat om een uitgegroeide heg of een niet aanwezig of een niet goed zichtbaar tuinnummer. Degenen die op de aanschrijving een bericht terugsturen, reageren eigenlijk altijd positief en ze beloven het euvel snel te herstellen of melden dat al gedaan te hebben. In enkele gevallen ontstaat er een meer uitgebreide discussie, maar steeds in goede harmonie. 


Verkopen? 

Ook als je opgeeft dat je de tuin wilt verkopen, komt er voorafgaand aan de taxatie en de verkoop een controle door het bestuur. Meerdere keren is gebleken dat het dan om de echte probleemgevallen gaat en is de tuin een oerwoud geworden. Dat komt dan omdat de eigenaar te lang heeft gewacht met de beslissing de tuin te verkopen en de tuin is de tuinder dan al lang letterlijk boven het hoofd gegroeid. Als de tuin niet in orde is, wordt de eigenaar gesommeerd het teveel aan bouwsels af te breken, de rotzooi op te ruimen, tegels weg te halen of de heg te snoeien naar 1,80 meter. De tuin wordt niet verkocht voordat alles in orde is.