Watermeter

Je kon de stand van je watermeter doorgeven tot 1 december 2020.
Heb je dit niet gedaan, neem dan contact op met penningmeester@vtv-waterland.nl